Rond de kerst van 2016 liet Van Uffelen Flowers in Maasland luchtbehandelingskasten installeren op hun chrysantenkwekerij. Hoewel zij er nog maar een half jaar mee werken, zijn de resultaten van Het Nieuwe Telen tot op heden erg positief, zeggen Kees, Marco en Jeffrey van Uffelen. “We kunnen de luchtvochtigheid nu heel precies regelen.”

De nieuwe kas van 39.000 m2 – een ontwerp van Technokas – werd al in april 2016 opgeleverd, maar nog zonder de klimaatinstallatie (LBK’s met slurven) erin. Wel was de kas al geheel voorbereid op Het Nieuwe Telen, met speciale portalen in de kopgevels en een tweede energiescherm. “Eigenlijk wilden we hiermee nog een paar jaar wachten”, zegt zoon Jeffrey, maar de chrysanten groeiden in de nieuwe kas zo krachtig dat ingrijpen noodzakelijk was om het vocht goed af te kunnen voeren. Ook kwam op het goede moment een subsidie (EHG/MEI) beschikbaar die de investering extra aantrekkelijk maakte. Sinds de kerst van 2016 zijn de LBK’s in de nieuwe kas operationeel, met succes.

Het Nieuwe Telen

Vorig jaar – voor de komst van de LBK’s – hebben we in de nieuwe kas al 8% meer takken geoogst dan op ons vorige bedrijf met hetzelfde ras, legt Kees uit. “De productie per m2 is ongekend voor deze teelt.” Het nieuwe glas (diffuus glas met dubbelzijdige coating) en de verse grond hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen, denkt Kees. “Maar het gewas groeide zo sterk, dat we niet in staat waren om voldoende vocht via de luchtramen af te voeren.” Nu de LBK’s in de gevels zitten en de slurven boven het gewas hangen is de kwaliteit van het gewas er op vooruit gegaan, zegt Jeffrey. “De temperatuur in de kas is beter verdeeld. En we kunnen de luchtvochtigheid nu heel precies regelen. Als we een RV van 88% instellen, dan blijft die RV ook binnen de streep”, zegt Kees enthousiast. “De verwachting is dat de knopaanleg hierdoor uniformer is en het percentage lichtere takken lager”, vult Marco aan. “We verwachten daardoor bij de oogst minder uit te bossen. Dat scheelt arbeid.”

Energie besparen

De klimaatinstallatie is eigenlijk ontwikkeld om energie te besparen. Kees en Jeffrey verwachten die uiteindelijk ook – gerekend wordt op een besparing van 7 m3/m2 – maar willen eerst een goede bloem leren telen in de nieuwe kas. Dat lukt tot nu toe boven verwachting. “Al moeten we er nog wel de winter mee in”, nuanceert Jeffrey.
“Bijkomend voordeel is dat je in de zomer iets kan koelen, 2 of 3 graden. Bij collega’s in het binnenland zijn in juni al heel veel chrysanten in de vertraging gegaan. In Brabant en Limburg hebben sommige bedrijven dan een paar dagen niks te bossen, maar daar hebben wij nog helemaal geen last van”, aldus Jeffrey.
Kees voegt er nog aan toe: “We sturen ook heel veel op CO2 in onze chrysanten, tot 200 kilo per hectare/uur. Als je de luchtramen langer dicht kunt houden door luchtbeweging van de slurven is dat ook positief. Misschien niet in de zomermaanden, maar wel in het voor- en najaar. Het is echt een hulpmiddel om minder fouten te maken. Ik denk dat het in de toekomst standaard wordt in alle chrysantenkassen.”

Tekst en foto’s: Technokas.

Gerelateerd