LTO Glaskracht Nederland vindt de aangekondigde verhoging van de btw op voedsel en sierteeltproducten een verkeerd signaal aan de samenleving als het gaat om gezondheid en een gezonde levensstijl. Dat geeft voorzitter van LTO Glaskracht Nederland Sjaak van der Tak aan in een reactie op de aangekondigde plannen van het nieuwe kabinet.

Over het algemeen staat LTO Glaskracht positief tegenover de afspraken in het Regeerakkoord. De afspraken rond klimaat en energie zijn in lijn met de ambities van de glastuinbouw op dit gebied. De verhoging van het btw-tarief voor gezond voedsel en sierteelt is volgens LTO Glaskracht Nederland echter geen juist signaal naar de maatschappij.

Verkeerd signaal

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland: “De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% is absoluut een verkeerd signaal. Groenten, fruit, bloemen en planten worden daardoor duurder terwijl de overheid juist wil dat mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Gezonde voeding extra belasten is dan geen juist signaal en strookt niet met de voorgenomen goede aanpak van overgewicht.”

Plantgezondheid

Plantgezondheid is met stip het allerbelangrijkste dossier waarvoor de glastuinbouwsector samen met het kabinet structurele verbetering wil realiseren. Vorige maand presenteerde LTO Glaskracht Nederland haar ambitieuze lange termijnvisie Verantwoorde Glastuinbouw. De grootste gezamenlijke uitdaging ligt op het terrein van het verder verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De sector wil graag samen met het nieuwe kabinet tot doorbraken komen waarmee zowel de samenleving als ondernemers uit de voeten kunnen. Uitgangspunten daarbij zijn voedselveiligheid en minimalisering van de milieulast.

Klimaatneutraal

De glastuinbouwsector wil samen met de coalitiepartijen de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn realiseren. LTO Glaskracht vindt het daarbij van essentieel belang dat de overheid beleid ontwikkelt waarmee klimaatneutraal een kansrijke optie wordt. De realisatie van warmte- en CO2-netwerken voor afvang en levering van duurzame warmte en CO2 aan de glastuinbouw is daarbij essentieel. Het voornemen van een nieuw energie- en klimaatakkoord en een Klimaatwet ziet LTO Glaskracht verder ook als een positieve ontwikkeling.

Werkgeverschap aantrekkelijker

LTO Glaskracht Nederland beoordeelt de passages over werk en arbeid in het regeerakkoord overwegend als positief. De coalitiepartijen onderkennen dat aan het in dienst hebben van personeel risico’s en kosten kleven. Het kabinet gaat de veelheid aan regelingen die aan die risico’s bijdragen onder de loep nemen en bezien waar aanpassingen nodig zijn. Het Regeerakkoord onderkent dat er voor tijdelijk werk behoefte is aan tijdelijke contracten.