Sinds een aantal jaren zijn nieuwe kasdekmaterialen op de markt, veelal afkomstig uit andere sectoren zoals de solar industrie of bouwsector.

De glastuinbouw wordt geconfronteerd met materialen met nieuwe positieve eigenschappen, maar waarover weinig bekend is hoe deze zich na een aantal jaren op de kas gedragen. Zo is van antireflectiecoatings de levensduur onder kascondities niet altijd bekend. In de tuinbouw heerst onzekerheid over de levensduur wat investeringen kan vertragen of belemmeren. Het probleem is dat materialen door suboptimale productontwikkeling, extreme condities op een kas (UV, hoge temperatuur en luchtvochtigheid, gewasbeschermingsmiddelen) en mechanische of chemische reiniging kunnen verouderen. Een beproefde methode om dat te beoordelen ontbreekt echter.

Daarom is een nieuw project gestart waarin een methode wordt ontwikkeld voor het bepalen van de levensduur van coatings op glas onder kascondities. Tevens bepalen we de diverse invloedfactoren op de veroudering. In het project werken we samen met TÜV Rheinland Nederland en is medegefinancierd door Stichting Hortivation.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd