Leden van telersverenigingen DOOR, Harvest House, Best of Four en Van Nature hebben zich aangesloten bij het programma GLAS4.0. Dit programma bekijkt hoe disruptieve technologieën en de toepassing hiervan beschikbaar kunnen komen voor komkommer-, aubergine-, paprika- en tomaatgewassen. Afgelopen twee dagen vond er een workshop plaats om de laatste ontwikkelingen te bespreken.

Op basis van eerste de resultaten van dit programma luidt de conclusie dat crop sensing en robotica belangrijke disruptieve technologieën zijn voor de toekomst van vruchtgroenten. De ontwikkeling hiervan vindt op wereldwijde schaal plaats. De vraag is alleen hoe Nederlandse producenten en telersverenigingen dit proces kunnen versnellen.

Kennisuitwisseling bij workshop

Deze vraag, maar ook andere onderwerpen stonden centraal op een speciale acceleratie workshop die GLAS4.0 de afgelopen twee dagen organiseerde. Tijdens die workshop kwamen medewerkers van universiteiten en bedrijven, zoals de toeleverende industrie, samen om daarover met innovatieve telers te discussiëren. Het doel van de workshop is om de kennis uit het bedrijfsleven en onderzoek te verzamelen over het gebruik van crop sensing en robotica in vruchtgroenten in de kas.

Arbeidsbesparing en gewas-sensing

Harrij Schmeitz, Programmamanager van GLAS4.0; “In twintig presentaties van bedrijven en universiteiten over de hele wereld zijn de telers eerst bijgepraat over: ‘Waar staan we’. Ook is er gekeken hoe een andere agrarische sector, de melkveehouderij, dit heeft georganiseerd. Belangrijke conclusie is dat er meer samengewerkt moet worden tussen alle partijen om voldoende ‘capaciteit’ beschikbaar te krijgen voor een snelle ontwikkeling. Ook valt op dat in eerste instantie wordt gedacht dat de winst zit in arbeidsbesparing door de robot, maar er zijn ook veel mogelijkheden voor gewas-sensing met vision/camera-technologie in de kas.“

Testen en implementeren

Na het verzamelen en uitwisselen van deze kennis bespraken de deelnemers hoe telers en telersverenigingen het proces kunnen versnellen. Het doel is om de disruptieve technologieën voor vruchtgroenten – tomaten, aubergine, komkommer en paprika – zo snel mogelijk te testen en te implementeren. Het project GLAS4.0 wordt begeleid door het Fresh Informationmanagement Center, het kenniscentrum ICT van het Groenten & Fruit Huis.

Tekst: Rob van Mil, beeld: Wageningen University & Research