LTO Glaskracht Westland heeft haar nieuwe visie voor de plaatselijke glastuinbouw aan het College van B&W van de gemeente Westland aangeboden. De nieuwe visie, met de titel ‘Het Westland: het innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw’, legt de focus op verduurzaming en herstructurering richting 2030.

Jacco Vooijs, voorzitter van LTO Glaskracht Westland, overhandigde de nieuwe visie aan het College van B&W. “De vorige visie is van tien jaar terug, het is dus goed om die weer eens flink op te schudden”, aldus Vooijs.

Toekomstvisie

Voor Vooijs was de uiteenzetting van de toekomstvisie van de gemeente Westland een mooi moment om ook de toekomstvisie van LTO Glaskracht Westland te presenteren. “Als belangrijkste sector in het Westland willen we uiteraard mede invulling en sturing geven aan de langetermijnvisie van de gemeente Westland. We zijn wereldkampioen glastuinbouw en de uitdaging is dat te blijven.”

Kansen benutten

Volgens Vooijs is het noodzakelijk om door te pakken om de koppositie op het gebied van glastuinbouw te behouden. “De kansen om die eerste plaats van glastuinbouwregio te behouden zijn legio, maar dan moet het Westland de aanwezige kennis bundelen en exporteren én ruimte bieden aan verduurzaming en herstructurering.” Om dit te bewerkstelligen roept de ambitieuze visie van LTO Glaskracht Westland ondernemers en de lokale en regionale overheid op om samen de geboden kansen te benutten.

Smart grids

De nieuwe visie op de ontwikkeling van de glastuinbouw in het Westland doet concrete aanbevelingen voor de versterking van de koppositie. Tegelijkertijd biedt de visie van LTO Glaskracht Westland ruimte voor de benodigde verduurzaming en herstructurering in de regio. Een voorbeeld van activiteiten voor de verduurzaming van de Westlandse glastuinbouw is het investeren in smart grids. LTO Glaskracht dringt er in haar visie verder op aan om duidelijkheid te bieden over vestigingsruimte. Op het gebied van herstructurering is een van de aanbevelingen om de inzet van instrumenten om obstakels weg te nemen toe te blijven passen.

Foto: LTO Glaskracht Westland.

Gerelateerd