De data voor het berekenen van ontwerpbelastingen van kasconstructies zullen in 2018 beschikbaar komen in digitale normkaarten, zei Hans ’t Hart van TNO op het Future Trends & Innovations in Horticulture Technology event van 12 december. Volgens Maurice Hartman van Technokas biedt de GPS-toolbox, waarmee de data worden verzameld, voordelen voor zowel kassenbouwers als telers wereldwijd.

Kasconstructies moeten voldoende licht en sterk zijn, maar hoe lichter de constructie hoe minder sterk de kas. Het gaat dus om het bereiken van een optimale mix tussen stevigheid en veiligheid en lichttransmissie. Het merendeel van de kassen met een glazen omhulling is ontworpen met behulp van CASTA/Kassenbouw, een rekenprogramma dat ontwikkeld is door TNO in samenwerking met bedrijven uit de sector. Het zorgt voor een efficiënt ontwerp van de constructie van kassen, die zo licht en zo sterk mogelijk gebouwd kan worden. De nieuwe GPS-toolbox verzamelt de data voor het berekenen van de ontwerpbelastingen in CASTA.

Real-time data

De belangrijkste belastingen van een kas bestaan uit wind, sneeuw en seismische activiteit. De data voor het berekenen van die belastingen verschillen per land en zelfs per regio of gemeente. Voor elke soort belasting verzamelt de GPS-toolbox data uit verschillende online bronnen. Voor wind wordt gebruik gemaakt van de NOAA-database en voor seismische activiteit van de GSHAP database. Voor sneeuwbelasting worden satellietgegevens en data van betrouwbare weerstations gebruikt. Dit zijn openbare data. De GPS-toolbox zorgt ervoor dat ze real-time worden verzameld en direct toegepast kunnen worden in rekenprogramma CASTA. Hiervoor worden digitale normkaarten ontwikkeld, die vanaf 2018 beschikbaar komen. “Wij maken de data toepasbaar voor kassen, we gaan niet zelf data maken”, aldus ’t Hart.

Europese kassenbouwnorm

Sinds 2012 wordt voor het berekenen van de kasconstructies gewerkt met NEN3859, waarin de minimale ontwerpeisen zijn vastgelegd. Vanaf 2018 geldt een Europese kassenbouwnorm, EN13031-1, die aansluit op de Europese bouwnormen. Hierin zijn de standaardnormen voor alle 34 CEN-landen vastgelegd. Een nationale aanvulling op deze standaardnorm is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Wie als tuinder een kas koopt die aan deze norm voldoet, weet dat deze aan de Europese ontwerpeisen voldoet. De ontwerpbelastingen zijn vastgelegd in deze norm. Op dit moment zijn de GPS-normen voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië klaar. Vanaf halverwege 2018 volgt de implementatie in de andere CEN-landen. In de toekomst zal ook een GPS-norm voor landen buiten Europa worden ontwikkeld.

Level playing field

De voordelen van deze nieuwe werkwijze zijn evident, zowel voor kassenbouwers als telers, zegt Maurice Hartman van Technokas. “We kunnen hierdoor kasprojecten realiseren aan de hand van reële en betrouwbare ontwerpbelastingen. Ook kunnen we een betrouwbare partner zijn voor investeerders, ontwikkelaars en verzekeraars in het buitenland. Dit leidt tot duidelijke uitgangspunten voor alle marktpartijen.” Het zal op termijn leiden tot genormaliseerde ontwerpeisen voor hightech kassen wereldwijd, verwacht Hartman. “Dit zorgt voor een level playing field tussen kassenbouwers, wereldwijd. Hierdoor wordt het eenvoudiger om onderscheidend te kunnen zijn, juist dankzij het gebruik van dezelfde uitgangspunten. Ook kunnen we met de GPS-toolbox beter en sneller ontwerpen dankzij de beschikbare data. En kunnen we zekerheden bieden ten aanzien van levensduur, garanties en prestaties.”

Tekst/foto’s: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd