Plantenvirussen worden vaak pas ontdekt als er symptomen zichtbaar zijn. Wanneer je een infectie al vóór de symptoomontwikkeling ontdekt, kan de overdracht via een vector (zoals bijvoorbeeld trips of bladluizen) of gewashandelingen worden beperkt. Raman spectroscopie is mogelijk inzetbaar voor vroegtijdige detectie van een virusinfectie.

Om Raman spectra te meten heb je een speciaal apparaat nodig, waarbij een laser op het blad schijnt en vervolgens via filters de spectra detecteert. Dit geeft informatie over de inhoudsstoffen van het blad. Er zijn spectra gemeten op bladeren van zowel gezonde chrysantenplanten als planten die zijn geïnfecteerd met tomatenbronsvlekkenvirus. Vervolgens is er met AI een model ontwikkeld. De resultaten tot nu toe laten zien dat dit model een onderscheid kan maken tussen de metingen van gezonde en geïnfecteerde planten.

Praktijktoepassing

In dit project hebben we laten zien dat virusinfectie inderdaad kan worden herkend met Raman spectroscopie onder gecontroleerde omstandigheden. Dit is een eerste stap voor het gebruik van deze techniek. De volgende stap naar praktijktoepassing is het ontwikkelen van gevoelige, draagbare apparatuur. Bovendien moeten we de invloed van andere factoren onderzoeken, zoals bijvoorbeeld ras, leeftijd en stress.

Tekst: Corien Voorburg