Een aantal telers van tomaat, komkommer en aubergine experimenteert al enige tijd met het telen op veensubstraat dat verrijkt is met biologische preparaten en micro-organismen. Wim Voogt van toeleverancier Klep begeleidt de proeven en maakt na een tussentijdse evaluatie de balans op. “In vergelijking met steenwol heeft veen een vegetatiever karakter en vergt het een andere watergeefstrategie”, zegt hij. “En hoewel de teeltstrategie bij de meesten op steenwol is afgestemd, zijn de ervaringen positief.”

De adviseur zegt aangenaam verrast te zijn door het enthousiasme van de telers, die hij samen met enkele collega’s op 4 juli bezocht. “We zijn op vijf bedrijven geweest die een proef van serieuze omvang hebben opgezet, variërend van enkele paden tot een compleet kraanvak. Ondanks het feit dat niemand de watergift volledig heeft afgestemd op het veensubstraat, ziet iedereen positieve aspecten.”

Positieve geluiden

De positieve geluiden die Voogt opving, variëren van minder problemen met crazy roots en neusrot bij tomaat tot een sterker en uniformer gewas en productieniveaus die de steenwolteelt minimaal evenaren. Volgens Voogt waren de resultaten met generatieve rassen het beste. Deze ontwikkelen op veen meer bladmassa in de eerste teeltfase. Deze grotere ‘fabriek’ zorgt later voor een betere gewasbalans en een hogere productiecapaciteit.

Waterregime

“Bij de meeste bedrijven kwam het gewas op veen wat moeizamer op gang dan op steenwol”, geeft de adviseur aan. “Dat lijkt rechtstreeks samen te hangen met het waterregime. In het begin van de teelt heeft veen wat meer water nodig, wat het vegetatieve karakter mede verklaart. Telers die in het begin wat productie misten, zeggen inmiddels alweer gelijk te lopen.”

Perspectief

Een minpunt ten opzichte van steenwol is de teeltwisseling, die meer tijd en inspanning vergt. De bakken moeten worden geleegd, gereinigd en gestoomd. “Het is duidelijk iets waar men zich goed op moet voorbereiden”, oordeelt Voogt. “Desondanks zien alle betrokken telers voldoende perspectief om in het nieuwe seizoen de proeven voort te zetten of uit te breiden. Wanneer je de teeltstrategie volledig kunt afstemmen op microbiologisch verrijkt veen, moet een productieverhoging van meerdere procenten zonder meer mogelijk zijn. Daar zijn de telers vrij stellig over.”

Tekst: Jan van Staalduinen