Wageningen UR Glastuinbouw is in het Midden-Oosten betrokken bij het opzetten van onderzoekscentra op het gebied van waterbesparing. Doel van deze centra is om waterbesparende technologie onder lokale omstandigheden te testen. De technologie om planten los van de grond te kweken, mogelijk met recirculatie van drainwater, is hier een belangrijk onderwerp.

Water wordt niet alleen gebruikt voor de teelt van planten, maar vooral voor de koeling van kassen volgens het pad&fan-principe. Door de relatief lage luchtvochtigheid van de buitenlucht werkt deze koelmethode over het algemeen goed, maar het waterverbruik is hoog. Verlaging van het waterverbruik kan enerzijds worden bewerkstelligd door minder warmte in de kas te laten, maar aangezien dit voornamelijk zonnewarmte is, kan deze maar beperkt worden verminderd zonder verlaging van de productie.

Hogere productie en een betere kwaliteit

Toepassing van speciale dekmaterialen met een spectrale reflectie van het deel van het zonlicht, dat niet wordt gebruikt voor de fotosynthese, is een mogelijke oplossing. De koeling kan ook mechanisch worden ingevuld met behulp van airconditioning. Uiteraard gaat dit gepaard met een hoger energiegebruik, maar daar staat ook een hogere productie en een betere kwaliteit tegenover.

Technische en economische haalbaarheid

Het testen van de technische en economisch haalbaarheid van deze innovaties in het Midden-Oosten is de voornaamste onderzoeksvraag. Maar ook de toepassing van deze innovaties in de praktijk, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de benodigde expertise. “Toepassing van hoogwaardige technologie zonder de juiste expertise is als het verkopen van een Ferrari aan iemand die nog nooit een auto heeft gereden”, aldus ir. Jouke Campen, onderzoeker Kasklimaat en Energie van Wageningen UR.