De derde windhoos van dit jaar in de kop van Noord-Holland leidt tot chaotische taferelen tussen (ver)huurders, verzekeraars en financiers, stelt Bert Wolters van Wolters Kassenbouw. “Er is hier een enorm gebied aan kassen, maar de reparatiecapaciteit is niet meegegroeid. De Wieringermeer heeft tot nu toe geen schade geleden, nog niet. Het gaat er niet om of het komt, maar wanneer. Dan is de ramp natuurlijk niet te overzien.”

Vrijdag 9 augustus trok in de avond een windhoos over glastuinbouwbedrijven in de kop van Noord-Holland. Dit keer sneuvelden ‘enkele duizenden ruiten’ van glastuinbouwbedrijven in Hem en Oosterleek. Vooral PanAmerican Seed moest het ontgelden: een gevel van 80 meter lengte werd uit de kas gerukt en het kasdek raakte beschadigd. Ook de schade aan jonge bloeiende pot- en perkplanten is aanzienlijk. Ook andere bedrijven in Seed Valley die zijn getroffen zijn van veredelaars, waaronder drie grote en enkele kleinere.

Onvoldoende reparatiecapaciteit

Bij grote calamiteiten is er niet voldoende reparatiecapaciteit voorhanden, stelt Wolters. “We zijn het enige reparatiebedrijf in deze regio met een beetje aanzien, wel met een groot netwerk aan reparateurs in het Westland. Maar op de bedrijven zelf is praktisch geen reparatiemateriaal of glas voorhanden om schade te repareren. Nu is de schade relatief beperkt en kunnen wij dankzij onze database glas bij andere telers weghalen. Maar als ik het moet bestellen bij de fabrikant zijn we gauw twee tot drie weken verder. Voor veiligheidsglas is dat zelfs vier tot vijf weken.”
Daar komt nog bij dat verzekeraars vaak niet direct kunnen vertellen of een schade onder de verzekering valt of niet. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat veel kassen zijn gehuurd. “Maar er wordt wel van mij verwacht dat de kas zo snel mogelijk wordt hersteld.” De afhandeling van de vorige windhoos in Heerhugowaard, zeven weken geleden, is net achter de rug, vervolgt Wolters. “Dit is al de derde windhoos van dit jaar. Nu is de schade nog redelijk binnen de perken gebleven, maar er is de laatste jaren in de regio veel bijgebouwd. Als de Wieringermeer en Andijk door storm, hagel of een windhoos wordt getroffen, is de ellende straks niet te overzien.”

Veredelaars lopen grote risico’s

Wolters vindt dat tulpenbroeiers en veredelaars grote risico’s nemen met hun dure teelten, als er op hun bedrijven geen reparatiemateriaal of glas voorhanden is, zoals nu. Ook adviseert hij om van tevoren goed uit te zoeken wat voor verzekering je precies hebt. “Ik heb het hele weekend bij klanten aan tafel gezeten om uit te zoeken welke schade wordt gedekt. Wij worden als reparateur verplicht om de kas in de oude staat en stormvast op te leveren. Soms zijn er echter onvoorziene omstandigheden. Zo moest een dek van een oude kas als gevolg van de windhoosschade deels worden vernieuwd. Kosten: 15.000 euro. Dat viel volgens de verzekeraar niet onder stormschade, maar onder renovatie et cetera.”

Tekst: Mario Bentvelsen