De komende dagen wordt het weer flink warm. Qua klimaatregeling vormt dit op veel bedrijven weer een hele uitdaging; te hoge kastemperaturen en/of planttemperaturen kunnen flinke schade veroorzaken.  Het is de komende dagen dus weer een hele uitdaging om schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Hoge kastemperaturen kunnen forse schade opleveren bij cymbidium. We weten dat de takuitgroei in vroege afdelingen al vertraagt boven 25-26ºC kastemperatuur. Bij kastemperaturen boven 27-28ºC neemt de kans op schade snel toe, zeker bij takken die al beginnen te strekken (taklengte 15-30 cm). De kans op knoprui is dan groot. Daarnaast weten we ook dat zeven tot tien weken na een periode met heet weer veel rode bloemen en zwarte neuzen ontstaan. Het is dus zaak om zeker in de vroege afdelingen de kastemperatuur de komende dagen zo koel mogelijk te houden.

Extra krijten

Op de meeste bedrijven is op de vroege afdelingen al een eerste (vaak dunne) krijtlaag aangebracht. Dikker krijten houdt niet alleen licht maar zeker ook veel warmte buiten. Zorg dus dat er een krijtlaag van minimaal circa 50% scherming op de kas ligt. Op kerst- en mid-afdelingen volstaat een krijtlaag van circa 30% scherming.

Luchtbevochtiging

Op bedrijven met luchtbevochtiging is het raadzaam om het setpoint de komende dagen te verlagen. Begin al bij circa 24ºC met koelen. Let er echter wel op dat het gewas niet nat wordt. Natte gewassen in combinatie met hoge temperatuur leveren altijd veel scheutrot op en vaak vallen zelfs hele planten weg. Zorg er dus voor dat het middel niet erger wordt dan de kwaal.
Op bedrijven zonder luchtbevochtiging wordt soms gebruik gemaakt van regenleiding of sproeiers om het gewas te koelen, met korte sproeibeurtjes. Voorkom te allen tijde dat er water in de scheuten loopt, om scheutrot en wegval van planten te beperken.

Schermen

Naast krijten en bevochtigen wordt bij heet weer op veel bedrijven vroeger geschermd. Schermen leidt echter niet tot een lagere kastemperatuur en – als er voldoende dik gekrijt is – zelfs niet tot een lagere planttemperatuur. Wel neemt schermen veel groeilicht weg, waardoor de verhouding (groei)licht – planttemperatuur zeer ongunstig wordt. Probeer dus zeker in de ochtend weinig te schermen. In de middag, als het gewas door de te hoge kastemperatuur toch weinig assimileert, kun je iets meer schermen.
Verder is het belangrijk om bij helder weer ook ’s nachts te schermen. Door de uitstraling bij heldere nachten zakt de planttemperatuur onder de ruimtetemperatuur, waardoor de verdamping stagneert en de kans op takbreuk toeneemt. Als er (nog) takken op het gewas staan, kunnen deze zelfs nat slaan, waardoor Botrytis en roetdauw ontstaat. Sluit dus circa anderhalf uur voor zonsondergang minimaal één schermdoek. Houd dan wel een temperatuurkier aan van circa 10%.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau van der Ende