Ook bij chrysantenkwekerij Linflowers in Zuilichem wordt het grootste deel van de oogst vernietigd als gevolg van de coronacrisis. De omzet ligt rond de 5% van normaal. “Volgende week gaan we opnieuw planten, maar niet meer dan 40%. Er zijn ook telers die helemaal leeg blijven. We hopen dat er in juni weer wat beweging in de markt zit”, zegt mede-eigenaar David van Tuijl.

Hoe verloopt jullie afzet momenteel?

“We mogen 30% aanvoeren bij de veiling maar zitten daar nog onder, met zo’n 20%. Met de prijzen die we nu krijgen komt het erop neer dat we ongeveer 5% van de normale omzet binnen halen. Wij zetten onze product altijd 80% voor de klok af. Wel hebben we directe orders rond de feestdagen. Nu is het nog onzeker in hoeverre die doorgaan. Vooralsnog wel, maar dit betreft slechts een heel klein deel van onze omzet.”

Glastuinbouw Nederland roept op om de verloren oogst te registeren. Hoe werkt dat?

“Per teeltvak worden de plant- en oogstdata bijgehouden. In dit systeem houden we nu ook de hoeveelheid product bij die vernietigd wordt. We maken ook foto’s. Nu halen we alle bloemen nog naar voren om te versnipperen. Vanaf volgende week doen we dat ter plaatse in de kas. Vervolgens gaan we stomen, omdat er anders te veel blad achterblijft in de leeggehaalde teeltvakken waar we weer gaan planten.”

Wat is jullie strategie?

“Vanaf volgende planten we nog maar 40% terug van de normale omvang. Er zijn telers die op 60% zitten, maar ook die leeg blijven. We hebben zitten dubben tussen helemaal leeg en toch iets planten. Omdat we met een deel van ons assortiment de enige producent zijn en ook wat vaste orders willen vullen, hebben we deze keuze gemaakt. De nieuwe aanplant is in juni oogstbaar, hopelijk is er dan weer wat marktherstel. Maar meer dan 40% vinden we niet verantwoord, ook omdat de afzet in de zomerperiode altijd moeilijker is.”

Hoe ga je om met de arbeidsplanning?

“Behalve enkele oudere medewerkers die veiligheidshalve thuisblijven, komt het personeel gewoon werken. Als het werk gedaan is in de loop van de dag gaan ze naar huis. We vullen de uren aan tot de contractduur. We kunnen gelukkig aanspraak maken op de regeling voor arbeidsduurverkorting, waar de overheid aan werkt. Dus op dit punt hoeft de coronacrisis geen geld te kosten.
Het wordt wel moeilijker om de mensen aan het werk te houden met de strengere maatregelen. Hoe houd je voldoende afstand, bijvoorbeeld? En als een familielid ziek is, kan men ook niet werken. De tijd moet het leren, hoe dit gaat uitpakken.”

En andere kosten?

“Het aflossen op leningen wordt opgeschoven bij de banken. Dat geeft wat lucht gelukkig.”

Kun je verder nog besparen op kosten?

“We zijn wat rustiger gaan telen en besparen daarmee op energiekosten. We belichten zeer minimaal, minder dan anders in maart. We proberen zoveel mogelijk opgewekte stroom te verkopen. Verder stoken we minder, nemen iets meer risico. Maar niet zoveel dat het product eronder lijdt. We willen wel kwaliteit blijven leveren. Het huidige zonnige weer helpt wel mee natuurlijk. Het gewas staat prachtig te groeien. Toch moet een groot deel vernietigd worden en dat doet zeer.”

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Marleen Arkesteijn