Telers in de glastuinbouw krijgen tegenwoordig allerlei middelen aangeboden met plantversterkende werking. Van plantversterkers worden werkingen verondersteld tegen plantpathogenen in de bodem, tegen plantpathogenen bovengronds, een betere opname van nutriënten, gezondere wortels, een betere en snellere groei. Het ene product is een plantenextract, het andere product een organisch stofextract, anderen hebben schimmels of bacteriën, andere bevatten groeistoffen of hormonen of planteigen stoffen in hogere concentraties.

Effecten onderscheiden

Als je objectief naar de producten kijkt, kun je enkele effecten onderscheiden. Er is een groep producten met organische stof die de bodem verrijken, de vochthuishouding verbeteren en daarmee de wortelgroei stimuleren en zo ook een groeistimulans kunnen laten zien. De organische producten zijn inwisselbaar. Hoe verser het product, hoe sterker de korte termijn werking.
De tweede groep zijn producten met hormonale eigenschappen. Zij induceren of versterken processen in de plant, het zijn stoffen die de plant zelf al heeft. Het betreft processen die op natuurlijke wijze pas tot stand komen door externe factoren, zoals stress door plantpathogenen of andere invloeden.
Natuurlijke producten die bestrijdend zijn tegen plantpathogenen, vormen de derde groep. Zij verminderen de schadelijke werking van de belagers. Biologische bestrijders dus.

Wees kritisch

Sommige producten bevatten veel (spoor)elementen, maar soms is het hoofdbestanddeel natrium. Bedacht moet worden dat planten twaalf essentiële elementen nodig hebben. Andere elementen hebben soms gunstig effecten, die de plant beschermen (zoals silicium tegen meeldauw of gevolgen van zware metalen) of verrijken (zoals selenium of kobalt ten behoeve van humane of dierlijke voeding). Over deze effecten is veel bekend en ze zijn aantoonbaar.
Er worden door leveranciers echter veel positieve effecten geclaimd, soms meerdere van bovengenoemde eigenschappen tegelijk. Dat is wel erg ambitieus. Wees als teler dus kritisch en vraag om een goede uitleg van de werking; beding om eerst proeven te kunnen doen, voordat u de producten koopt en grootschalig in uw teelt toepast.

Auteur: Geerten van der Lugt, Adviseur gewas, water en plantvoeding

Gerelateerd