In 2019 is de marktpositie van netleverende WKK’s met gasmotor verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Ook op de middellange termijn (tot 2022) is nog een verbetering voorspeld. Maar voor de periode daarna komt het rendement van WKK’s onder druk te staan door de toename van duurzame energieproductie.

Deze vooruitzichten staan in de WKK Barometer die Blueterra Energy Experts voor Glastuinbouw Nederland heeft opgesteld. Na minder goede jaren in 2015, 2016 en 2017 is de markt voor de elektriciteitsproductie met een WKK in de loop van 2017 opgekrabbeld. In 2018 is de rentabiliteit aanzienlijk verbeterd en deze ontwikkeling lijkt zich nu door te zetten.

Oorzaken van de verbetering

Deze verbetering komt enerzijds doordat de overcapaciteit op de Nederlandse elektriciteitsmarkt verder afnam door het uit bedrijf nemen van kolencentrales en industriële WKK’s. Anderzijds waren er in de winter ook weer elektriciteitstekorten in België. Voor de middellange termijn (2022) zal de marktsituatie nog iets verbeteren, doordat ook de Hemwegcentrale dit jaar uit bedrijf wordt genomen. Ook neemt de overcapaciteit in Duitsland af en zijn er tekorten voorzien in Frankrijk en België.

Steeds meer duurzame stroomopwekking

Voor de toekomst voorzien de adviseurs van Blue Energy een wisselend beeld. Door economische groei en een sterk toenemende elektrificatie groeit de vraag naar elektriciteit. Ook zal de prijs van CO2 na 2020 stijgen, zo is de voorspelling. Tegelijk is er een fors toenemende duurzame elektriciteitsopwekking voorzien, die in de komende jaren tot meer spreiding in de elektriciteitsprijzen zal leiden. Die spreiding zet het rendement van WKK’s tijdens een groot aantal draaiuren onder druk.

Rendement netlevering daalt

Het inzetten van een bestaande WKK voor eigen belichting, om de inkoop van elektriciteit te vermijden, inclusief netkosten en energiebelasting, blijft zeer rendabel, concluderen de onderzoekers. Een dalend rendement door een afnemend aantal draaiuren voor netlevering speelt bij de WKK voor belichting slechts beperkt een rol. Het zijn vooral de WKK’s die het moeten hebben van draaiuren voor netlevering, die na 2025 verder onder druk komen door een grotere productie van duurzame bronnen. Investeringen in een netgekoppelde WKK zijn daarmee vooral risicovol op de middellange termijn (6 – 10 jaar). WKK voor belichting behoudt een goede positie. Wel kunnen eigenaren blijven profiteren van netlevering tijdens uren met hoge prijzen op de elektriciteitsmarkt.

Wilt u de het volledige rapport van de WKK Barometer, marktpositie WKK voorjaar 2019, downloaden, klik hier.

Bron en foto: Glastuinbouw Nederland / Blueterra Energy Experts.

Gerelateerd