Wageningen University & Research (WUR) startte afgelopen voorjaar een project om de waterefficiëntie van de tuinbouw in Libanon te verbeteren en de productie te verhogen. Glastuinbouw-experts van WUR bouwen een speciale demokas in de Bekaa-vallei op de onderzoekslocatie van het Lebanese Agricultural Research Institute.

Het project van WUR draagt bij aan een duurzame voedselvoorziening in een gebied waar ’s zomers een flink tekort aan water is. Een bijkomend voordeel van het project is dat het werkgelegenheid biedt voor Syrische vluchtelingen in Libanon.

Betere ventilatie

De afgelopen maanden ontwierpen projectmedewerkers van WUR op basis van de lokale weergegevens een kas die betaalbaar is voor de lokale ondernemers en tegelijkertijd optimale teeltcondities creëert bij het plaatselijke klimaat. De zijkanten van de adaptieve kas kunnen volledig worden geopend, waardoor de speciale kas van WUR betere ventilatiemogelijkheden heeft dan de traditionele folietunnel.

Drie teeltstappen

Binnen de op maat ontworpen kas van WUR zorgt insectengaas voor een vermindering van de plaagdruk. Hierdoor kan ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen omlaag. Een passief verwarmingssysteem dat werkt als een soort kruik zorgt in het vroege voorjaar dat de kastemperatuur ’s nachts niet te veel daalt. Door zowel traditioneel in de grond te telen als op substraat, toont WUR de lokale telers drie innovatieve teeltstappen van grondteelt met een traditionele teeltwijze naar substraatteelt in een goed geventileerde kas.

Extra werkgelegenheid

De innovaties die WUR in de speciale kas toepast zorgen niet alleen voor een lager watergebruik, een geringere plaagdruk en hogere opbrengst. Door de hogere opbreng is er ook meer vraag naar extra medewerkers om te helpen bij de arbeidsintensieve teeltwerkzaamheden in de kas. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid voor Syrische vluchtelingen in Libanon.

Eerste resultaten

De Libanese kassenbouwer Robinson hoopt het project met gunstige weersomstandigheden deze winter op te leveren. De eerste resultaten kunnen dan deze winter met de lokale telers gedeeld worden. Het project wordt uitgevoerd in Libanon in samenwerking met de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Bron: Wageningen University & Research.

Gerelateerd