Nu de zomermaanden zijn aangebroken, gaan de gedachten van menig teler af en toe terug naar de droge, hete zomer van 2018. Natuurlijk is het maar de vraag hoe warm de komende weken en maanden gaan worden, maar het is zeker zaak om lering te trekken uit de situatie van een jaar geleden. Bedenk dat ook een paar dagen met buitentemperaturen boven de 25°C al problemen kunnen geven met bijvoorbeeld neusrot.

Eén warme dag, zoals we die dit voorjaar af en toe al hebben gehad, is niet zo erg. Zijn het er meer dan is extra aandacht voor bemesting, watergift en klimaat van belang. Zomerse temperaturen vereisen extra alertheid bij rassen die gevoelig zijn voor neusrot. Het is zaak om de verdamping in de gaten te houden en te zorgen dat er voldoende calcium de plant in komt, met name naar de vruchten. Dat heeft met name betrekking op de belichte teelten, omdat het in dat gewas – met langere stengels – een grotere uitdaging is om voldoende calcium op de gewenste plekken te krijgen.

Recept

De beste mogelijkheden liggen op gebied van bemesting. Zo is het zaak om ammonium uit het bemestingsrecept te halen, omdat dit element te veel concurreert met calcium. Sowieso is het advies om meer calcium te doseren en minder kali. Ook het niveau van natrium en magnesium mag niet te hoog zijn, want ook dat zit de opname van calcium in de weg.

Warmte

In de strijd tegen hete, droge weersomstandigheden geeft het wegnemen van de warmte betere resultaten dan het inbrengen van vocht. Ik zie goede ervaringen met het aanbrengen van diffuse coatings. Dat geeft betere groei, zonder productieverlies. Je maakt het de plant namelijk iets makkelijker in een stressvolle periode. Er zijn niet veel telers die kiezen voor verneveling om vocht in het gewas te brengen, terwijl het gebruik van diffuse coatings wel een vlucht neemt; dat is veelzeggend. In de toekomst zie ik meer ‘custom made’ oplossingen door het gebruik van zomerschermdoeken.

Beducht

Samenvattend is het advies om beducht te zijn op een warme periode. We krijgen hoe dan ook ergens een week warm weer. Wees alert met de bemesting en pas het recept op tijd aan. Overweeg het gebruik van een coating, want daar heb je gedurende het zomerseizoen zeker profijt van.

Tekst: Willem Valstar, Stargrow Consultancy