Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt de motivatie van boeren en telers om te minderen in het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen. Op 20 februari ontvangen circa 7.500 agrariërs een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen.

Via het onderzoek hoopt WUR de kansen en belemmeringen in kaart te brengen die telers ondervinden wanneer zij binnen twee jaar minder gebruik willen maken van deze middelen.

Vergroening

“Het terugdringen van het gebruik van de meest milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen – middelen die onkruid, ziekten en plagen in de landbouw beheersen – kan bijdragen aan de vergroening van de land- en tuinbouw”, aldus Lieneke Bakker, promovendus bij Farming Systems Ecology van Wageningen University. Bakker erkent dat vermindering van het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen niet altijd eenvoudig is hoopt via het onderzoek kansen te identificeren om telers te ondersteunen in dit proces.

Online vragenlijst

Het onderzoeksteam hoopt via een online vragenlijst inzicht te krijgen in welke factoren van doorslaggevend belang kunnen zijn voor de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. WUR is hiervoor op zoek naar telers van vollegrondsgroenten, bloembollen of fruit die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Onderzoeksbureau Geelen Consultancy stuurt 20 februari een email naar 7.500 agrarisch ondernemers met een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.

Onderzoeksresultaten

WUR hoopt op een hoge respons bij het onderzoek om zo een representatief beeld te krijgen van de mogelijkheden en barrières voor het terugdringen van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen. Telers die geen uitnodiging ontvangen maar wel aan het onderzoek mee willen doen, kunnen daarom ook meedoen door de vragenlijst in te vullen via deze link. Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen, indien gewenst, een volledig rapport van de onderzoeksresultaten in de tweede helft van 2019. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten en alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Bron: WUR, beeld: Jan van Staalduinen