Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) hebben een boekje gepubliceerd waarin verschillende aspecten van plantveredelingstechnieken aan de orde komen. Het boekje met de titel ‘Plant breeding techniques in a new era’ bevat een beknopt overzicht van recente ontwikkelingen in veredelingstechnieken.

Plantenveredeling blijft onverminderd belangrijk. Veranderingen in het klimaat, de bodemkwaliteit en de ziekte- en plaagdruk, de stijgende vraag naar voedsel en veranderingen in voorkeuren van consumenten zorgen dat er steeds nieuwe plantenrassen ontwikkeld moeten worden.

Genoombewerking

De publicatie van de wetenschappers van WUR behandelt onder meer genoombewerkingstechnieken. Deze technieken kunnen veredelaars als hulpmiddel inzetten voor het verbeteren van belangrijke gewaseigenschappen die lastig te verbeteren zijn met klassieke plantenveredeling. Sinds de introductie van CRISPR-Cas in 2012 is er enorm veel vooruitgang geboekt met deze veredelingstechniek.

Maatschappelijke aspecten

Naast beschrijvingen van genoombewerkingstechnieken en gewenste gewaseigenschappen die verbeterd kunnen worden met genoombewerking, beschrijft de publicatie ook andere zaken. Zo behandelen de wetenschappers van WUR ook de maatschappelijke, wettelijke en economische aspecten van nieuwe veredelingstechnieken.

Meer weten over veredelingstechnieken

De wetenschappers van WUR brengen de publicatie over nieuwe veredelingstechnieken uit als reactie op de wens van plantenveredelaars om nieuwe veredelingstechnieken toe te passen. Daarnaast is er vanuit de maatschappij ook de wens om meer te weten over deze technieken, die de basis vormen van nieuwe producten.

Bron en foto: WUR.

Gerelateerd