Shell, Exxon en twee andere multinationals in de Rotterdamse haven willen deze maand SDE++- subsidie aanvragen voor ondergrondse opslag van CO2. In de glastuinbouw leeft de vrees dat er geen CO2 meer overblijft voor de kassen. “We werken keihard aan het zeker stellen van levering aan de sector. Het is cruciaal voor de tuinbouw dat dit geregeld wordt”, zegt woordvoerder Robert Jan Pabon van OCAP.

“Harde afspraken over CO2-levering van bestaande Rotterdamse bronnen zijn absoluut noodzakelijk. We hopen dat die partijen die nu inzetten op ondergrondse opslag hun levering aan OCAP ook voor de komende periode zullen voortzetten”, aldus woordvoerder Robert Jan Pabon.
De bereidheid is er wel, stelt hij, maar de ministeries van EZK en LNV moeten daarvoor beleid ontwikkelen. “Er is een breed gedragen Tweede Kamermotie om de levering voor de tuinbouw zeker te stellen. Het wachten is nu op de realisatie van dat beleid. De tijd dringt juist voor de bedrijven die nu de keuze hebben hun CO2 – anders – op te slaan. De sector komt in grote problemen als dit niet tijdig gebeurt.”

Subsidie voor ondergrondse opslag

Volgens een bericht in Het Financieele Dagblad deze week willen de vier multinationals deelnemen in een grootschalig project voor afvang en opslag in een leeg gasveld onder de Noordzee, niet ver uit de kust. Voor dit zogeheten Porthos project willen zij een SDE++-aanvraag doen die volgens het dagblad kan oplopen tot 1,5 miljard euro. De nieuwe regeling gaat open per 24 november en is voor het eerst beschikbaar voor ondergrondse CO2-opslag. Tot teleurstelling van de glastuinbouw valt het doseren in de kas er niet onder.
De ondergrondse opslag wordt gezien als experiment omdat er nog weinig ervaring is met deze techniek, zeker op deze schaal. “Dit project is al jaren in beeld, maar die subsidie betekent een flinke duw in de rug om het te realiseren”, stelt Pabon.

Nieuwe bronnen erbij

Naast een bedreiging kan de glastuinbouw dit project ook als een kans zien. Pabon: “Er zullen meer bedrijven CO2 gaan afvangen, waar het nu nog onbenut de lucht in gaat. Dat zijn dus potentiële bronnen voor levering aan OCAP. Als die concerns gaan investeren in afvang en opslag dan komt er ook meer beschikbaar voor hergebruik.”
Een knelpunt waar OCAP al jaren tegenaan loopt bij het werven van nieuwe CO2-leveranciers is het feit dat het hergebruik door de glastuinbouw geen CO2-rechten oplevert aan de industrie. “Commercieel is het daardoor voor hen weinig interessant. Met ondergrondse opslag kunnen zij wel deze rechten terugverdienen”, legt Pabon uit.

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Jos Bezemer