In recente weken richtten verschillende glastuinbouwondernemers uit de Zuidplaspolder en de regio’s Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs drie warmtecoöperaties op. De warmtecoöperaties zetten zich in voor een lokaal warmtenet, waarop de glastuinbouwbedrijven zich tegen concurrerende tarieven kunnen aansluiten voor duurzame warmte. Doel is om zo minder afhankelijk te worden van fossiele energie (aardgas).

Ondernemers uit de Zuidplaspolder richtten in 2016 al de warmtecoöperatie Zuidplaspolder op, waarna collega’s uit tuinbouwgebied Wilgenlei in Bleiswijk zich verenigden in de warmtecoöperatie Wilgenlei. De glastuinbouwondernemers in de Noordpolder (Berkel en Rodenrijs) volgen dit voorbeeld en richtten de warmtecoöperatie Noordpolder op.

Aansluiting op warmteleiding

De glastuinbouwbedrijven die zich in de warmtecoöperaties verenigden, staan allemaal in de buurt van het gebied waar Warmtebedrijf Rotterdam een warmteleiding ontwikkelt. Deze warmteleiding moet in de toekomst de stadsverwarming van Leiden van warmte voorzien. De leiding, die ruim 40 kilometer lang is, loopt van de Rotterdamse haven via Moerkapelle naar onder andere Heineken in Zoeterwoude en dan door naar de stad Leiden. Doel van de warmtecoöperaties is om zich op deze warmteleiding aan te sluiten.

Warmtecoöperatie Wilgenlei

De warmtecoöperatie Wilgenlei bestaat uit vijftien ondernemers in het tuinbouwgebied Wilgenlei. Pal naast dit gebied ontwikkelt Warmtebedrijf Rotterdam de warmteleiding voor de stadsverwarming in Leiden. Het tuinbouwgebied kan met een aftakking van deze leiding op termijn relatief eenvoudig worden aangesloten op het warmtenet.

Alternatief warmtenet

De komst van de warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden is nog niet definitief; Warmtebedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland beslissen in het vroege voorjaar van 2017 definitief of de ‘leiding over oost’ er komt. De warmtecoöperatie Wilgenlei onderzoekt daarom als alternatief de mogelijkheden om de ondernemers aan te sluiten op de bestaande RoCa-warmteleiding van Uniper. Deze warmteleiding ligt aan de andere kant van de Wilgenlei.

Warmtecoöperatie Noordpolder

Op korte afstand van het huidige eindpunt van de RoCa-leiding ligt het glastuinbouwgebied Noordpolder. Ook de ondernemers in dit gebied willen onderzoeken of gebruik van havenwarmte voor hun bedrijven perspectief biedt. Door de ligging van de Noordpolder ten opzichte van de RoCa-warmteleiding is aansluiting op deze leiding eveneens een realistische mogelijkheid.

Warmtecoöperatie Zuidplaspolder

De warmtecoöperatie Zuidplaspolder werd al op 11 juli 2016 opgericht. In de warmtecoöperatie zijn 49 glastuinbouwondernemers uit de Zuidplaspolder verenigd, die zich in de toekomst graag aansluiten op de warmteleiding uit de Rotterdamse haven. Daarnaast tekende de warmtecoöperatie begin deze maand een intentieovereenkomst met de Waddinxveense Groenrecycling Wagro BV. Wagro ontwikkelt pal tegen de Zuidplaspolder een biomassaverbrandingsinstallatie die via een lokaal warmtenet warmte aan de glastuinbouw kan leveren.

Bron: LTO Glaskracht Nederland