Afgelopen weekend is het weer omgeslagen van een lange koude periode naar warmere voorjaarstemperaturen. Dat komt een warmteminnend gewas als aubergine goed uit. Maar met de stijgende temperatuur neemt ook de luchtvochtigheid toe. We zitten midden in de maanden mei en juni, waarbij nauwkeurig klimaat regelen extra aandacht vraagt.

De hogere buitentemperaturen gaan gelijk op met een hogere absolute luchtvochtigheid. Gelukkig lenen de buitenomstandigheden zich ertoe dat je ook voldoende kunt luchten. Bij een hoge luchtvochtigheid in de ochtenduren moet je goed opletten. Voor je het weet kunnen de vruchten nat slaan met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk om vroeg genoeg te beginnen met het openen van de ramen, zodat het vocht snel weg kan. Een ventilatietemperatuur van 18-19ºC is daarbij een goede instelling.

Kruisende lijnen

Een handig hulpmiddel om daarbij de juiste afweging te maken is om de dauwpunttemperatuur van de kaslucht in de klimaatgrafiek te zetten. Veel telers gebruiken al een infrarood vruchttemperatuursensor. Zo kun je precies volgen of vruchttemperatuur en dauwpunt dicht bij elkaar komen. Voordat de lijnen elkaar kruisen grijp je in, bijvoorbeeld door te luchten.

Getopte planten

Steeds meer auberginetelers kiezen voor enten in combinatie met toppen. In het verleden werd er alleen geënt en werkten telers toe naar vier stengels. Door het vroeg toppen op het tweede blad gaat de plant direct met twee zijscheuten verder, waarna de andere twee later volgen. Ik schat dat inmiddels 30 tot 40% van het areaal op deze manier wordt geteeld. Het doorgaans groeizame auberginegewas raakt hierdoor sneller in de generatieve fase en de plant is eerder in productie. Was het voorheen lastig om de plant in evenwicht te brengen, nu merk je dat dit eenvoudiger gaat. Bijkomend voordeel van deze teeltmethode is dat het wat energiebesparing oplevert, omdat je minder tempo hoeft te maken.

Minder generatief

De tijd van intensief schermen ligt inmiddels achter ons. Als de nachttemperaturen boven de 10ºC stijgen is schermen niet meer nodig. Nu is het tijd om aandacht te besteden aan gewasgroei, zodat de planten er goed op staan voordat de zomer begint.
We moeten erop letten dat alle touwtjes gevuld zijn. Dus daar waar een plant nog drie stengels heeft een sterke ‘dief’ bijzetten. Bovendien is nu het moment om wat minder generatief te sturen. Met andere woorden: teel niet te warm. Een ruimtetemperatuur van 28ºC overdag is wel het maximum. Op dagen dat het weer erg ‘schraal’ is kunnen de ramen vanaf 16.00 uur langzaam gaan sluiten om de luchtvochtigheid iets omhoog te sturen.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy