In augustus maakte vakblad Onder Glas, in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland, een speciale editie over Waterzuivering. Aanleiding is de zuiveringsplicht, die op 1 januari in gaat voor alle telers. Dit is het belangrijkste onderwerp tijdens het WaterEvent dat volgende week in Bleiswijk wordt gehouden. Maar ook de stap naar emissieloze teelt op 1 januari 2017 komt aan bod tijdens het evenement. 

Tijdens het WaterEvent 2017, georganiseerd door LTO Glaskracht en Wageningen University & Research, kunnen telers informatiestands van tuinbouwtoeleveranciers bezoeken op het gebied van watertechniek. Na de openingspresentaties zijn er workshops over uiteenlopende onderwerpen als: Natrium en waterkwaliteit; Lekverliezen en afvalwater bij teeltwisseling; Keuze van juiste zuiveringstechniek; Sensoren voor bepaling waterkwaliteit; Rol van water bij Het Nieuwe Telen; Hoe toon je nullozing aan; Relatie waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen.

Emissiereductie voor grondteelt

Een van de inleiders tijdens de waterdag is Margreet Schoenmakers, coördinator van Glastuinbouw Waterproof. In genoemde editie van Onder Glas stelde zij: “Er is binnen het programma onder andere gewerkt aan emissiereductie voor de grondteelt, bijvoorbeeld door het toepassen van een lysimeter en/of vochtsensoren, aan het optimaliseren van hergebruik in grondteelten en aan het telen op andere substraten, het zogenaamde uit de grond telen.”

Voorbeeldprojecten

In andere projecten werken onderzoekers aan het optimaliseren van de watergift en recirculatie in substraatteelten. In het gewas potorchidee wordt gewerkt aan het telen met hogere natriumgehaltes (waarbij het gewas het mineraal beter gebruikt en er dus minder hoeft te worden geloosd), aan verbetering van ontsmettings- en zuiveringstechnieken en aan het vergroten van de hoeveelheid beschikbaar regenwater. Dat kan door bijvoorbeeld een aquifer in de ondergrond aan te leggen. “Als de teler minder goed gietwater heeft, is het moeilijker om te recirculeren. Met een surplus aan gietwater van goede kwaliteit is dat te voorkomen.”
“Ook kijkt Glastuinbouw Waterproof naar het sluiten van de waterketen op gebiedsniveau of naar mogelijkheden om het regenwater van bedrijventerreinen op te vangen en voor de glastuinbouw te gaan gebruiken”, zegt Schoenmakers.

Aanmelden

Voor telers is het mogelijk om WaterEvent 2017 mee te laten tellen voor de verlenging van hun spuitlicentie, onderdeel Veiligheid & Techniek. Het evenement wordt gehouden bij Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. De kosten bedragen € 25 voor leden van LTO Noord Glaskracht, LLTB en ZLTO en € 75 voor niet-leden. Aanmelden kan nog tot dinsdag 3 oktober 2017, 12.00 uur.

Lees ook het interview met Margreet Schoenmakers en Guus Meis uit de speciale editie Waterzuivering van Onder Glas.