Al enige jaren wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het groeimodel Gerbera. In eerste instantie, zo’n vijf jaar geleden, is er door de gewascoöperatie Gerbera en Wageningen University & Research businessunit Glastuinbouw een ‘matlab versie’ gebouwd, waarbij telers bepaalde scenario’s qua teeltstrategie konden laten doorrekenen.

Omdat dit model niet webbased was – niet ondersteund werd met live klimaatdata van de teler uit LetsGrow en gewasregistratie gegevens uit FloriFocus – is er twee jaar geleden besloten om een online versie groeimodel Gerbera 2.0 te laten ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met B-Mexx, gewascoöperatie Gerbera en FloriConsultGroup.

Scenario’s berekenen

Deze nieuwe onlineversie biedt veel meer actualiteit en interactiviteit met het bestaande klimaat en het bestaande gewas. Veel beter nog dan met het oude model, kunnen telers nu zelf diverse scenario’s berekenen. Dit kan zijn wat het effect is van het (tijdelijk) verlengen of verkorten van de daglengte, verhogen van CO2-capaciteit, verhogen van lichtniveau, enzovoort. Realtime kan nu een betrouwbare berekening tot het einde van de teelt worden gemaakt, van het effect van bepaalde veranderingen in teeltstrategie. Hierbij gaat het niet zozeer om kleine aanpassingen, zoals dagelijkse klimaataanpassingen doorrekenen, maar veel meer veranderingen die ten doel hebben structureel de kwaliteit of productie voor een bepaalde periode te verhogen.

Klaar voor gebruik

Voor een betrouwbare berekening binnen het onlinemodel, is het nodig dat de teler op zijn eigen bedrijf van één of meerdere rassen, wekelijks een aantal kengetallen registreert, die dienen als data input voor het model. Deze gewasregistratie, FloriFocus, draait inmiddels al zo’n vijf jaar en we zien dat het model daarmee steeds meer waarde voor de gerberatelers krijgt. Ongeveer 25 gerberabedrijven werken nu met dit programma om hun vierwekelijkse teeltstrategie te bepalen. Daarnaast kan een teler de data uploaden in het Groeimodel 2.0 als hij hiermee wil gaan werken.
Inmiddels is het vernieuwde groeimodel klaar voor gebruik in de praktijk. Wel zal het continu moeten worden gevoed met actuele data van onder andere assimilatiekarakteristieken van nieuwe rassen die geteeld gaan worden. Gerbera is daarmee een voorloper in de sierteelt als het gaat om modelmatig de teelt verder optimaliseren.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup.

Gerelateerd