De hoeveelheid gewonnen aardwarmte, groeide in 2018 met 19,5%. Dat blijkt uit productiecijfers die branchevereniging DAGO verzamelde. Afgelopen jaar produceerden de geothermie-installaties in Nederland gezameniljk 3,6 PJ (petajoule) aan aardwarmte, waardoor een aardgasbesparing van ongeveer 102 miljoen m³ werd gerealiseerd. Deze besparing van aardgas staat gelijk aan het gasverbruik van circa 82.000 woningen.

De toename van de winning van aardwarmte is deels te danken aan vier nieuwe geothermie-installaties die in 2018 werden gerealiseerd. Dit brengt het totale aantal installaties in Nederland op 20, waarvan 18 geothermie-installaties in productie zijn.

Nieuwe installaties 2018

De vier geothermieprojecten die vorig jaar van start gingen, staan bij Hoogweg Paprikakwekerijen in Luttelgeest, Nature’s Heat in Kwintsheul, Warmtebedrijf Bergschenhoek in Bergschenhoek en Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk. Verder breidde ECW haar geothermie-installatie in Middenmeer uit met een extra doublet.

Groeiende belangstelling

De belangstelling voor aardwarmte als bron van duurzame warmte neemt toe. Momenteel wordt geothermie enkel nog ingezet binnen de glastuinbouw, voor de verwarming van de kassen. DAGO schat dat circa 4,5% van de warmte binnen de glasteelt afkomstig is van geothermie-installaties.

Eerste niet-glastuinbouwproject

De operationele aardwarmteprojecten zijn vooralsnog allemaal initiatieven uit de glastuinbouw, maar dat blijft niet zo. De eerste geothermie-installatie die niet ten dienste staat van de glasteelt is al in de maak. In Den Haag bouwt het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg aan een geothermie-installatie voor de verduurzaming van de binnenstedelijke omgeving in Den Haag zuidwest.

Aankomende projecten

Behalve het project van Haagse Aardwarmte Leyweg dat plaatsvindt in de Hofstad, zijn dit jaar nog vier bedrijven bezig met de opbouw van een geothermie-installatie. ECW werkt in Andijk aan een aardwarmteproject, Visser & Smit Hanab boort naar de duurzame warmte in Zevenbergen en GeoPower Oudcamp legt een installatie in de Oudcampsepolder in Maasland. The Green Innovator Ammerlaan – de eerste sierteler in Nederland met een aardwarmtebron – is daarnaast bezig met een nieuwe boring.

Opschaling

Om aan de groeiende vraag naar aardwarmte te voldoen, werkt de geothermiesector hard aan verbetering van de geothermie-installaties om zo onder andere de te winnen warmte per project op te opschroeven. Twee belangrijke voorwaarden om dit te kunnen realiseren zijn het op orde brengen van de regelgeving omtrent de aardwarmtewinning en de aanleg van warmtenetten om de duurzame warmte te distribueren.

Groei aandeel aardwarmte

Branchevereniging DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) geeft aan dat geothermie met bovenstaande maatregelen sneller voor een groter deel van de warmtevoorziening zorgen. Volgens de landelijke belangenbehartiger van geothermie operators is in 2030 een landelijke aardwarmteproductie van 50 PJ mogelijk.