Amigo Plant in Heerhugowaard heeft op de nieuwe locatie in het Altongebied het teeltsysteem aangepast op de grote diversiteit succulenten die het bedrijf teelt. In een 2,2 ha groot voormalig rozenbedrijf zijn lange, smalle teelttafels gemonteerd op een roulerend gotensysteem. Afgelopen winter is in de aangebouwde 2,2 ha opnieuw voor dit systeem gekozen. Het middenpad fungeert als werkruimte.

De nieuwbouw is in maart in gebruik genomen en volgens directeur Gerard van Langen werkt het zoals gehoopt. “Automatiseren is duur en een volledig systeem zet de boel vast. Hier gaan lange, smalle tafels de ene kap in en komen via de andere kap terug. We kunnen snel reageren als er een order wordt geplaatst.” Het personeel kan de trays zo van de tafels rapen en ook voor werkzaamheden als bloei of onkruid weghalen kun je overal bij. Zelfs een gedeelte van het steksteken in paperpot-pluggen gebeurt op het pad. De ondernemer spreekt overigens van een tussenfase. “Het ideaal is een band boven het gewas en een robotarm die de planten er op en af zet.”

Tijdig gerealiseerd

De nieuwbouw is soepel verlopen, al was het lassen van alle tafels nog een hele klus. “Onze eigen technici en installatiebedrijf Stolze hebben goed samengewerkt”, vertelt Van Langen, opgelucht dat hij de prijsstijgingen vóór was. “Nog voordat ik de vergunningen rond had, heb ik het totale project ingekocht. Noem mij maar West-Fries eigenwijs. Ik wist dat het rond zou komen.”
De hele kwekerij is aangesloten op het warmtenet van de huisvuilcentrale in Alkmaar (HVC). Boven het gewas hangen SON-T lampen. “LED is vreselijk duur en voor de vetplanten niet nodig. We telen geen kilo’s, maar daglichtverlenging is wel interessant.”
De teeltoppervlakte is voorzien van een dubbel scherm en sandwichpanelen in de gevels. Verder is ingespeeld op een toekomstig regioplan voor aardwarmtewinning. “Het verwarmingssysteem is zo ontworpen dat in de kas het verwarmingswater verder teruggekoeld wordt tot een temperatuur waarmee het de grond weer in mag”, licht Van Langen toe.

Weinig handel

Het valt wel op dat de nieuwbouw grotendeels leeg staat. Volgens de vetplantenkweker is de vraag momenteel niet groot genoeg. “Nu volzetten kost alleen maar geld. Bovendien hebben we meer teeltlocaties en activiteiten. Daarmee vangen we het op.” Hierna schakelt hij over naar de visie die de ingetreden vennoten, twee zonen en een dochter, in 2020 hebben neergelegd. “We willen niet groter, maar wel beter. Groei is geen drijfveer, verbetering en geluk wel.”
Sterke onderdelen zijn bij Amigo Plant de eigen technische dienst, de veredeling en een woningbouwproject dat gepland is op één van de huidige teeltlocaties. Na de zomer gaat het bestemmingsplan ‘Wonen in het bos’ de procedure in. “We hebben de provincie en de gemeente achter ons gekregen om gezamenlijk na te denken in plaats van dat er steeds bezwaren worden gemaakt”, zegt hij niet zonder voldoening.

Toekomst

Van Langen gaat ervan uit dat met een goede energiepositie (gas, elektra en CO2), een goede marktpositie en een teeltlocatie in Portugal, de toekomst is veiliggesteld. “Bij iedereen is het hiermee anders gesteld, maar ik houd voor veel glastuinbouwbedrijven mijn hart vast. Zelfs bij bedrijven die restwarmte of zonnecollectoren gebruiken, is de kostprijs en/of de subsidie nog steeds gekoppeld aan de gestegen gasprijs en daardoor kan deze ontwikkeling stilvallen. Dit is niet goed.”
De marktpositie verstevigt Amigo Plant door al jaren te investeren in veredeling. Na dochter Nicole te hebben gepolst, komt hij met de laatste cijfers. “We telen 50 procent eigen rassen, over vier jaar hopelijk zo’n 80 procent. Op 35 soorten zit kwekersrecht en op nog eens 25 is dit aangevraagd.” Het gaat om soorten die uiterlijk interessanter zijn, minder gevoelig en beter in productie. “Dit is belangrijk voor ons en onze klanten en past bij ons uitgangspunt: groei door verbetering.”

Tekst: Marga van der Meer