Afgelopen dinsdag ging de zesde teelt van start in het onderzoek naar ‘De Perfecte Chrysant’. De proefnemers beginnen het telen in de flink geïsoleerde en met een hybride installatie belichte afdeling van het Delphy Improvement Center steeds beter in de vingers te krijgen. In de laatste teelt groeide het gewas veel vegetatiever dan daarvoor, terwijl de bloei daardoor niet vertraagde.

“Het is de beste teelt geweest tot nu toe”, vertelt onderzoeker Marcel Raaphorst van Wageningen University & Research. “Alleen de takken van het referentiebedrijf waren nog beter.” Afgelopen jaar bleek dat toepassen van alle technieken van Het Nieuwe Telen (HNT), in combinatie met OPAC’s en 60% LED-verlichting nog niet vanzelfsprekend is.
Door een complex van factoren verliepen de eerste drie teelten generatiever dan gewenst. De oorzaak daarvan is niet makkelijk te achterhalen, maar de begeleidingscommissie vermoedde dat de luchtbeweging van de OPAC’s daarbij een rol speelt. De afgelopen twee teelten is daarom het gebruik van de ventilatoren tot een minimum beperkt, vooral in het eerste deel van de teelt. Bovendien is het stikstofgehalte van de voedingsoplossing iets verhoogd.

Laag energieverbruik

In de vijfde teelt, die van 19 december tot 2 maart liep, is het warmteverbruik beperkt gebleven tot 0,5 m3/m2 per week. Het warmteverbruik ligt ’s nachts vijf keer hoger dan overdag, als zonlicht en lampen warmte afgeven. Dankzij de LED’s van de hybride installatie is het elektriciteitsverbruik 13% lager dan van het referentiebedrijf, terwijl het gewas 18% meer PAR-licht heeft gekregen.
“De komende teelt zal ongeveer gelijk verlopen met de vorige, maar we zullen tijdens de eerste weken iets hogere temperaturen aanhouden om te kijken of dit de bladstrekking stimuleert”, vertelt de onderzoeker. “We willen zo snel mogelijk bladoppervlak maken, zodat de plant het licht efficiënt kan omzetten in versgewicht. Zolang de buitentemperaturen laag blijven, hoeven we niet te koelen. Als we dat toch moeten gaan doen dan zeker niet in een jong gewas, zo hebben we inmiddels ervaren.”
Het onderzoek valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie van LNV en ChrIP (chrysantentelers). Svensson, Koppert Biological Systems, stekleveranciers en Philips Lighting zijn sponsors. De projectleiding is in handen van Wageningen University & Research en de uitvoering is in samenwerking met Delphy.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd