De waterzuiveringsinstallatie die het afvalwater van negen glastuinbouwbedrijven en twee WUR-locaties in de Bleiswijkse Overbuurtse polder zuivert en teruglevert als gietwater is op 23 april officieel geopend. Een wereldprimeur.

De opening werd verricht door hoogheemraad Agnes van Zoelen tijdens het symposium ‘Close to Zero: de emissie-race’. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de Unie van Waterschappen organiseerden deze debatmiddag ter gelegenheid van de opening van de allereerste fabriek voor schoon gietwater.
Voor bijna alle sectoren van de maak-industrie geldt de Europese verplichting om emissies terug te brengen tot het absolute minimum. Zo ook voor de glastuinbouw. ‘Close to Zero’ is de norm. Hoe daar te komen en hoe dat er uit ziet wordt getoond in deze video over het het AquaReUse-project.

Gesloten waterketen

AquaReUse is de eerste oplossing in Nederland die niet alleen op grote schaal meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit het water kan halen, maar het gezuiverde water ook weer teruglevert aan de glastuinbouwbedrijven. Door de gesloten waterketen brengt ook de tuinbouw haar emissies naar het oppervlaktewater naar “close to zero”. Het water is van hoge kwaliteit en kan in de glastuinbouw dienen als gietwater, naast regenwater.
Er is inmiddels belangstelling vanuit de hele wereld voor het AquaReUse-systeem dat voor droge gebieden een oplossing voor waterschaarste kan zijn. Met het gezuiverde water kan tuinbouw worden gerealiseerd in gebieden met een voedseltekort. Voor ieder gebied ter wereld kan nu vanuit duurzame (afval)waterbronnen een betaalbare en betrouwbare watervoorziening worden ontwikkeld en gebouwd. Aqua-Terra Nova uit Naaldwijk heeft het waterzuiveringssysteem in eigen beheer ontwikkeld. Het systeem is gebouwd door PB Techniek uit Maasdijk.
De bouw van de installatie is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Kansen voor West), de provincie Zuid-Holland, Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht, Rabobank, Stowa, Evides Industriewater, Wageningen UR, gemeente Lansingerland en de betrokken lokale glastuinbouwers.

Bron: Aqua-Terra Nova/PB Techniek/AquaReUse, beeld: Mario Bentvelsen.