In week 47 zijn de eerste paprika’s geoogst van het LED-onderzoek dat bij het Improvement Centre in Bleiswijk plaatsvindt. De plantbelasting ligt op 28 vruchten per m2. De moeilijkste fase van de teelt gaat nu beginnen, maar het gewas staat er goed voor. “De uitdaging voor de komende periode is dat het gewas geen dip krijgt in de zetting”, laat onderzoeker Lisanne Helmus-Schuddebeurs weten.

De planning is om wekelijks maximaal 3,5 vruchten per m2 te laten zetten. Daarom moeten er soms vruchten worden gedund om het gewas in balans te houden. De onderzoekers sturen deze teelt aan door de plantbelasting af te stemmen op de hoeveelheid licht die beschikbaar is. In het begin van de teelt is er geschermd, omdat de plantbelasting nog laag was. Het lichtaanbod loopt dus mee met de vraag van het gewas.

Jaarrondteelt

Het belichtingsonderzoek vindt plaats in twee afdelingen van elk 150 m2. Eén afdeling heeft een hybride belichtingsinstallatie, de andere alleen LED’s. In beide afdelingen zijn op de helft van de oppervlakte verrood modules opgehangen. Het doel is om ook bij paprika tot een jaarrondteelt te komen, waarbij extra aandacht gaat naar een evenwichtige plantbelasting. Gekozen is voor het ras Mavera dat op 21 september is geplant. In deze teelt worden twee stengels per plant aangehouden, waarbij de stengeldichtheid 7,1 stengels per m2 is.
Het onderzoek valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie van LNV en de gewascoöperatie Paprika, ondersteund door Signify. De proefleiding is in handen van Delphy Improvement Centre en de uitvoering is in samenwerking met Plant Lighting.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd