Veel tuinders in het stroomgebied van de Maas beleefden spannende momenten, tijdens de hoge waterstanden van medio juli. Dat gold ook voor Henk Lommen in Velden, wiens frambozen- en bramenbedrijf op een steenworp afstand van de rivier ligt. Lommen hield uiteindelijk droge voeten – met dank aan de maatregelen die werden genomen na de overstromingen van 1993 en 1995.

Ondernemen met de Maas en met het continue risico op overstromingen, dat is voor Henk Lommen de gewoonste zaak van de wereld. De ondernemer runt namelijk al meer dan veertig jaar een glastuinbouwbedrijf op 200 meter afstand van de rivier. “We zijn hier begonnen met paprika’s. Later switchten we naar komkommers en in 2008 stapte ik over naar de teelt van bramen onder glas. Enkele jaren later kwamen daar ook frambozen bij”, vertelt Lommen, die in totaal 2,5 ha glas heeft en zijn producten afzet via Fruitmasters.
De teler maakte in de afgelopen decennia diverse overstromingen mee: in 1983, 1993, 1995 en 2021. “Het hoge water van december 1993 was het ergst. Toen had ik 95 centimeter water in de loods en 1,75 meter in de kas. Gelukkig hadden we nog net niet geplant, maar desondanks was de schade enorm. Alles moest worden vernieuwd: plastic, steenwolmatten, et cetera. De overstroming van 1995 had gelukkig minder impact; dankzij een opgeworpen nooddijk wisten we het water toen buiten te houden.”

Omhoog zetten

Na de overstromingen in 1993 en 1995 verrees een permanente dijk, op 75 meter afstand van Lommens bedrijf. Deze zorgde er vorige maand voor dat de ondernemer droge voeten hield. “Ik heb me niet echt zorgen gemaakt – in 1995 hadden we het immers ook droog gehouden – maar het hoge water houd je wel continu bezig. Want de dijk kon het hier wel houden, maar als er elders zwakke plekken waren, zouden we alsnog onder water kunnen lopen.
Uit voorzorg heb ik daarom ‘s avonds alles omhoog gezet, in de kas en schuur: pompen, weegschalen, enzovoorts. Alleen het gewas, daar kun je vanzelfsprekend niks mee. Als we het water in de kas hadden gekregen, was het einde oefening geweest voor deze teeltronde. Maar gelukkig kwam het niet zover: het water bleef 30 tot 40 cm onder de dijkrand. De maatregelen die zijn genomen na de overstromingen in de jaren negentig hebben hun nut bewezen.”

Einde bedrijf

De kans is groot dat de overstroming van afgelopen maand de laatste was die Lommen meemaakte als ondernemer. Op 1 januari 2024 moet hij zijn bedrijf namelijk beëindigen. “Na de overstromingen van 1993 en 1995 mochten glastuinders in dit gebied niet meer uitbreiden. Velen hebben daarop een contract getekend dat ze uiterlijk in 2024 stoppen. Ook ik houd het dan voor gezien. Maar tegen die tijd ben ik 68 en is het mooi geweest.”

Tekst: Ank van Lier