Op 10 juni organiseerde Priva het seminar ‘Alternative energy sources in horticulture’ op de Priva Campus in De Lier. De sprekers deelden hun kennis en ervaring over alternatieve energiebronnen met zo’n 60 bezoekers uit binnen- en buitenland, waaronder telers, kassenbouwers en consultants.

Priva-directeur Meiny Prins opende het seminar met een inspirerend verhaal over de Sustainable Urban Delta en de rol die de internationale tuinbouwsector kan spelen in het wereldvoedselvraagstuk. Nieuwe energiebronnen vormen een belangrijk thema binnen de duurzame stadsdelta, waarmee Prins het onderwerp in een breder perspectief plaatste.

Duurzame energie wordt noodzaak

Senior onderzoeker op het gebied van kasklimaat en energie, Feije de Zwart van Wageningen UR, vindt de tuinbouw bij uitstek geschikt voor gebruik van alternatieve energie. Zowel vanwege haar behoefte aan warmte als CO2. “De noodzaak tot gebruik van alternatieve energiebronnen is dichterbij dan we denken. Fossiele brandstoffen zijn eindig en de zon is gratis. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Meer en meer zal in de nabije toekomst gebruik worden gemaakt van restwarmte van derden.”
Vervolgens deelde groenteteler Kees Vahl zijn ervaringen rond het aardwarmteproject in de Koekoekspolder en zijn recente teeltproject in Bralitz, Oost-Duitsland, waar zijn groentekwekerij de warmte van een nabij gelegen houtfabriek gebruikt. Zijn grootste uitdaging in beide projecten was en is terugtrekkende partners en financiering. Door een sterk geloof in de techniek en de wetenschap dat gebruik van fossiele brandstoffen eindig is, vonden hij en zijn broers voldoende doorzettingsvermogen. De grote behoefte aan lokale producten in Oost-Duitsland is eveneens een drijfveer. “Eerst een markt vinden, daarna een teeltproject realiseren”, adviseerde Vahl.

Warmte en koude van de aarde

Directeur van Installect, Gerrit Kamphuis, nam de bezoeker mee in de mogelijkheden van warmtekoude-opslag en boormethodes. Dick van Giezen van Carrier vertelde over de innovatieve warmtepomptechnologie, waarbij warmte wordt verplaatst. Deze maand wordt een pomp gelanceerd die zelfs 80°C bereikt.
Remi Blokker, directeur van Bluerise, deelde zijn kennis over het opwekken van elektriciteit door de temperatuurverschillen in zeewater en de techniek waarbij gebouwen gekoeld worden met zeewater.
Tijdens de afsluitende paneldiscussie deelde expert in geothermie en Hongaars directeur van kassenbouwbedrijf Global Greenhouse Kft, Gyula Mózer, zijn ervaringen met een bezoeker. Een Hongaars aardwarmteproject is aanzienlijk goedkoper dan in Nederland en omliggende landen vanwege andere regelgeving en de beschikbaarheid van veel aardwarmte in Hongarije.