Binnen de glastuinbouw wordt nog veel gebruik gemaakt van plastic, onder andere voor het verpakken van producten. ‘Kan dat niet op een milieuvriendelijkere manier?’, vragen veel tuinders zich af. Ongeveer 70 personen uit de glastuinbouwsector die zichzelf ook deze vraag stelde kwamen op 21 januari samen in het World Horti Center voor de bijeenkomst ‘Minder Plastic, meer business in de Greenport-keten’.

De organisatie van de bijeenkomst lag in handen van Greenport West-Holland, gemeente Westland en Nederland Circulair. De deelnemers van de bijenkomst kwamen uit de gehele tuinbouwketen (toelevering, teelt, groothandel en retail) én daarbuiten.

Verlaging plasticgebruik

Wethouder Karin Zwinkels van de gemeente Westland trapte de bijeenkomst in het World Horti Center af. Ze ging in op het groeiende aantal initiatieven in de maatschappij om het plasticgebruik te verminderen. Als voorbeeld noemde Zwinkels de supermarktketen Marks & Spencer, die onlangs aankondigde om groenten en fruit voortaan enkel los te verkopen. Hiermee hoopt het bedrijf het gebruik van plastic met 1000 ton te verlagen.

Gidsland

Na de opening was het woord aan Freek van Eijk, directeur van de beweging Nederland Circulair. Van Eijk toonde de aanwezigen hoe afhankelijk de sector is van plastic en welke gevolgen dit heeft voor de natuur en het milieu. De directeur van Nederland Circulair liet vervolgens direct zien dat er voldoende mogelijkheden zijn om die afhankelijkheid te beperken: van het delen van producten tot slim hergebruik. “Nederland is hierin gidsland”, aldus Van Eijk.

Workshops

Na dit plenaire deel konden de deelnemers van de bijeenkomst meedoen aan een van de zes workshops die werden georganiseerd. Elke workshop viel in een van de drie vastgestelde categorieën: ‘Plastics in de groente- en fruitketen’, ‘Plastics in de bloemen- en plantenketen’ en ‘Plastics in het teeltsysteem’. Bij elke workshop werd gediscussieerd over mogelijke alternatieven voor plastic. Is er bijvoorbeeld geen andere oplossing voor plastic kratten voor bloembollen en zijn plastic verpakkingen om vruchtgroenten echt nodig?

Hergebruik

Tijdens de discussies bij de zes workshops bleek dat alternatieven voor plastic niet altijd de meest milieuvriendelijke oplossing zijn. Plastic hergebruiken zorgt in bepaalde gevallen voor een lagere milieubelasting dan andere verpakkingsstoffen, op voorwaarde dat het plastic volledig wordt gerecycled. Hergebruik van plastic werkt echter alleen optimaal als de reststromen zuiver zijn, omdat deze de grootste waarde hebben in een circulaire economie.

Geen standaardoplossing

Verder werd ook gesproken over de eigenschappen van plastic. Komkommers zijn bijvoorbeeld langer houdbaar in plastic, maar veel consumenten en NGO’s willen zo snel mogelijk van deze verpakkingen af. De algemene conclusie van de bijeenkomst was dat er geen enkele, allesomvattende oplossing is. Per situatie moet worden gekeken wat het beste is: plastic weglaten, verminderen of vervangen door alternatieven. De deelnemers van de bijeenkomst gaven aan enthousiast te zijn over de opgedane inspiratie en verschillende partijen hebben vervolgafspraken gemaakt over een aantal concrete onderwerpen.

Bron/foto: Greenport West-Holland. 

Gerelateerd