De Tweede Kamer heeft minister Adema van LNV in een motie gevraagd een impactanalyse te maken van de primaire en secundaire gevolgen van faillissementen door de energiecrisis in de glastuinbouwsector.

Bij deze impactanalyse moet daarbij ook rekening worden gehouden met de rol die de sector speelt in de elektriciteitsvoorziening, de energietransitie en de internationale positie van de Nederlandse glastuinbouwsector. Wageningen Economic Research gaat het onderzoek doen, zo laat Adema weten.

Gevolgen bedrijfsbeëindigingen en teeltwijzigingen

Een impactanalyse vraagt om inzicht in de daadwerkelijke veranderingen in de bedrijvenstructuur van de glastuinbouwondernemers. Hierbij zal tevens rekening moeten worden gehouden met uitgestelde faillissementen. Tegelijkertijd zijn er veel bedrijven die teeltwijzigingen hebben aangebracht. Onderzoeksinstelling Wageningen Economic Research zal bij het onderzoek daarom ook rekening houden met de gevolgen van bedrijfsbeëindigingen en relevante teeltwijzigingen.

Grote verschillen tussen ondernemers

Het doel is om inzicht te krijgen in de gevolgen die toe te wijzen zijn aan de gestegen energiekosten en mogelijke signalen over toekomstige gevolgen van de gestegen energiekosten op de structuur en continuïteit van de glastuinbouwsector. Het is lastig om mogelijke toekomstige gevolgen in te schatten. Er zijn grote verschillen tussen glastuinbouwondernemers, waarbij onder andere het type teelt en de energiepositie van de ondernemer relevant zijn.

Kwalitatief duiden van signalen

Toekomstvoorspellingen in het rapport van Wageningen Economic Research zullen daarom beperkt blijven tot het kwalitatief duiden van signalen op basis van expertbeoordelingen. Met de impactanalyse zullen de onderzoekers middels kwantitatieve indicatoren in combinatie met enquêtes en interviews met toeleveranciers, dienstverleners, producentenorganisaties, financiële dienstverleners en handelsbedrijven inzicht geven in de primaire en secundaire gevolgen van faillissementen in de glastuinbouw. Het onderzoek is al gestart en naar verwachting verschijnt het rapport in het derde kwartaal van 2023.