Het bedrijf Blue Acres ontwerpt en produceert systemen, die viskweek combineren met groenteteelt, ook wel aquaponics genaamd. Volgens de provincie Brabant draagt Blue Acres bij aan de professionalisering van de aquaponics-industrie in Nederland. Hiervoor ontvangt ondernemer Jos Hakkenes de Agrofoodpluim uit handen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Elke maand spreekt de provincie via de agrofoodpluim haar waardering uit voor een ondernemer in de agrofoodsector die vooroploopt en inspireert. Blue Acres ontvangt de Agrofoodpluim omdat het bedrijf volgens de provincie Brabant ‘een inspirerend voorbeeld is voor slimme productcombinaties in Brabant.’

Circulair ecosysteem

Aquaponics is de afgelopen 15 jaar vooral in Amerika en Australië ontwikkeld. Ondernemer Jos Hakkenes: “Blue Acres ontwerpt en produceert sinds 2015 duurzame groenteteeltsystemen, iets wat in Nederland nog niet erg van de grond kwam. In het systeem leveren vissen de mest voor groentegewassen, die op hun beurt weer het water zuiveren waardoor een circulair ecosysteem ontstaat.”

Duurzame MVO

Het bedrijf werkt daarnaast samen met de Stichting Duurzame Kost, en biedt zo arbeidskansen voor mensen met een beperking. Blue Acres is een maatschappelijk-verantwoorde onderneming met een duurzaam, innovatief en circulair product én een grote ambitie. Anne-Marie Spierings: “Brabant wil koploper zijn in duurzame en innovatieve agrofood. Dat vraagt om nieuwe ideeën bedenken én uitvoeren. Ik ben dan ook trots op Brabantse ondernemers zoals Jos Hannekes die nieuwe kansen zien en die tot een succes maken.”

Waterbesparing

Hakkenes: “Volgens ons zit de toekomst van de agrofoodsector in circulair, slimmer, gezonder en weinig tot geen belasting voor natuur en milieu. Het aquaponicssysteem gebruikt geen bestrijdingsmiddelen, hoogstens biologische gewasbeschermingsmethoden en heeft een waterverbruik van 10% van het gangbare verbruik in de tuinbouw. Blue Acres zelf bouwt de systemen zoveel mogelijk met afvalproducten uit de levensmiddelenindustrie, maar is nog niet volledig circulair in die productie. Dat is wel de ambitie voor de toekomst.”

Van systeem tot krop sla

De grootste afnemers van het bedrijf zijn vooralsnog restaurants die producten uit de demokas afnemen, of ondernemingen die een systeem laten plaatsen. Toch kan men ook bij de demokas terecht om 1 krop sla te kopen of iets meer te weten te komen over aquaponics. Blue Acres wil daarnaast ook inspelen op andere kansen in de agrofoodsector en de Brabantse omgeving: “We willen graag een modulair systeem ontwikkelen waarmee we mogelijk in leegstaande varkensstallen groente gaan telen. Zo krijgt de agrofoodsector in Brabant een nieuwe boost, heeft de burger en omgeving er minder last van, de boer nieuwe business én kan de Brabander genieten van gezonde, duurzaam geproduceerde producten.”

Beeld: Blue Acres.

Gerelateerd