Het Westland was deze week landelijk nieuws, niet vanwege het Varend Corso of gratis snoeptomaatjes, ook niet vanwege het succes van tennisster Kiki Bertens, maar door de ‘soap’ rondom een tweede hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk. De discussie komt op een voor de glastuinbouw ongunstig moment, want deze zomer werd overduidelijk dat het gebrek aan gemotiveerde medewerkers nijpend is op veel teeltbedrijven.

Paprikateler Maikel van den Berg, maandelijkse columnist van vakblad Onder Glas, gaf onlangs aan dat het deze zomer niet meevalt om genoeg en voldoende bekwame medewerkers in de kas te krijgen. “Het gebrek aan ervaren seizoen medewerkers heeft bij ons geresulteerd in 10% extra binnenland, maar ik hoor ook percentages van 30 tot 40% bij collega’s. Dat zijn serieuze aantallen.” Van den Berg constateert dat de Poolse medewerkers die in het recente verleden de vakantieperiode van de vaste medewerkers overbrugden, nu zelf in die periode ook weg zijn. “De economie groeit ook voor hen, ze vestigen zich hier, kopen een huis en gaan in juli of augustus op vakantie. Vervangers staan echter niet onmiddellijk klaar, dat is een probleem. En dat probleem wordt de komende jaren alleen maar groter”, zo is zijn verwachting.

Struisvogelpolitiek

“De land- en tuinbouw en zeker ook de glastuinbouw in het Westland kunnen niet zonder tijdelijke arbeidsmigranten. Een tekort dreigt en Nederland is minder populair bij bijvoorbeeld Poolse migranten dan Duitsland. Dan is het zaak om de huisvesting goed te regelen.” Dat zei Robert Kurzac van Otto Work Force afgelopen dinsdag op Radio 1. Daarin waren inwoners van de gemeente Westland te horen die klaagden over overlast, maar ook een teler die constateerde dat er geen Nederlander te vinden is om dit werk in de kas te doen. Kurzac noemde het jammer dat de gemeente Westland een tweede hotel voor migranten – in de volksmond Polenhotel genoemd – wil blokkeren en sprak van ‘struisvogelpolitiek’.

Excessen

Uit ervaring weet hij dat seizoensarbeiders hier maar tijdelijk zijn en om die reden niet integreren. “Daarom moet je ze huisvesten in grootschalige woonunits, zoals een hotel of verbouwd kantoorpand, buiten de woonkernen, maar niet ver van faciliteiten als een supermarkt. Ook toezicht is belangrijk”, stelt hij. “Wanneer je 10 mensen laat wonen op 120 m2, dan ontstaan er sneller irritaties en kan het ontsporen. Excessen komen in het nieuws, maar procentueel valt dat enorm mee, zo tonen cijfers aan.”

Vergrijzing

Zijn bureau heeft onlangs een brief gestuurd naar gemeenten met veel arbeidsmigranten om dit probleem op te pakken, maar de respons was mondjesmaat. “Waalwijk is een gemeente die dat wel heeft opgepakt, daar kan Westland een voorbeeld aan nemen. Volgens mij draait de glastuinbouw voor 90% op tijdelijke medewerkers, de ‘short stays’, dan moet je constructief meewerken aan een passende oplossing. Medewerkers die langer in ons land blijven willen wel integreren en voelen zich prima thuis in bestaande woonwijken’, is zijn ervaring.
Vanwege de vergrijzing is de verwachting dat komende jaren nog eens 100.000 extra arbeidsmigranten nodig zijn in de land- en tuinbouw. Kurzac hoopt dat de provincies en gemeenten de handschoen oppakken, anders vreest hij economische achteruitgang in deze sectoren.

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto: VidiPhoto.

Gerelateerd