De Gewasbeschermingsdagen die toeleveranciers in voor- en najaar organiseren bij Vertify/WHC in Naaldwijk, geven producenten en eindgebruikers de kans om met elkaar in gesprek te gaan. Er was veel belangstelling voor de edities in oktober, met rondgangen langs productpresentaties en kasproeven. Technisch adviseur Aron Boerefijn praatte de bezoekende telers en adviseurs bij over meeldauwbestrijding in het ‘post-Rocket tijdperk’.

Voor veel groente- en siertelers was Rocket jarenlang hét middel voor meeldauwbestrijding. Sinds 1 januari dit jaar mag het nergens meer worden ingezet en dat is voor velen best even wennen. “Dat de toelating vroeger of later zou worden beëindigd, lag in lijn met het Europese beleid en kwam voor ons niet als een verrassing”, blikt Aron Boerefijn van Certis Belchim terug. “Dankzij de ongeëvenaarde werking was het voor ons ook een heel belangrijk product.”

Breed nieuw programma

Om de bestrijding van meeldauw blijvend mogelijk te maken, zette de producent al vroeg in op innovatie. Het resulteerde in diverse etiketuitbreidingen voor Frupica, Fungaflash, Karma en Takumi. Inmiddels is ook het nieuwe bacteriepreparaat Amylo-X toegelaten, dat in de loop van het eerste kwartaal 2023 leverbaar is.
Boerefijn: “Met dit brede pakket kunnen we de meeste telers voorzien van meerdere middelen tegen onder andere meeldauw. Ze vullen elkaar vaak goed aan en zijn ook te combineren of af te wisselen met fungiciden van onze collega’s. Het afwisselen van middelen met verschillende werkingsmechanismen verkleint de kans op resistentie-opbouw en is dus sowieso aan te raden. Het is in veel gevallen zelfs noodzakelijk wanneer je een middel maar enkele keren per teelt of per jaar mag inzetten.”
Voordat telers een middel kunnen inzetten, moeten de ins en outs bekend zijn. Veel praktische kennis wordt vergaard tijdens kasproeven. Certis Belchim beschikt hiervoor over een eigen onderzoeksruimte binnen het complex van Vertify in het WHC te Naaldwijk. Daar vonden ook proeven plaats met de voornoemde producten in potroos.

Combinaties geven een plus

Bij de presentatie van de resultaten bleek al snel dat de middelen individueel weinig voor elkaar onderdoen. “Een onderzoeker ziet graag verschillen, maar in deze setting waren ze vrij gering”, hield hij de siertelers op 5 oktober voor. “In alle gevallen was duidelijk dat de middelen, zowel solo als in combinatie met elkaar, na een herhaalde toepassing uiteindelijk bijna hetzelfde resultaat geven als Rocket.”
Eén product sprong er in bijzondere zin uit. Dat was Karma, in essentie een zout dat werkt op basis van verdroging. Vanwege zijn aard – een zout – kunnen schimmels er geen resistentie tegen ontwikkelen. Dat maakt het tot een ideale partner van andere middelen. In alle gevallen, ook bij Meltatox dat meeliep in deze proef, leidde toevoeging van Karma tot een snellere aanvangswerking en een iets beter eindresultaat aldus Boerefijn.
“Alle middelen scoren vergelijkbaar goed op meeldauw”, gaf de technisch adviseur ruiterlijk toe. “Maar elk product heeft wel zijn eigen unieke eigenschappen, zoals een brede of smallere werking, zachtheid voor het gewas of een sterke aanvangswerking. Die eigenschappen kunnen telers helpen bij het opstellen van een afwisselschema dat goed aansluit op hun behoefte” vulde hij direct aan.

Koeler telen

Aansluitend werd met de groep siertelers (de groenteteelt komt bij Vertify in het voorjaar aan bod) gediscussieerd over de actualiteit van hoge energieprijzen en de impact daarvan op teeltstrategieën en gewasbescherming. Veel telers hebben de thermostaat wat lager gezet, wat kan leiden tot hogere vochtniveaus en meer problemen met schimmels. Van plaaginsecten zullen telers bij een lagere kastemperatuur wellicht minder last hebben.
“Hoe het precies zal uitpakken laat zich moeilijk voorspellen en kan van bedrijf tot bedrijf verschillen, maar extra op schimmels letten en op tijd ingrijpen lijkt me geen overbodig advies”, besloot Boerefijn. “Daar zullen de collega’s van andere producenten net zo over denken.”

Tekst: Jan van Staalduinen