De rups is een groot knelpunt in de gewasbescherming bij gerbera. Sinds het verdwijnen van correctiemiddelen als Steward en Altacor hebben de gerberatelers behoorlijke problemen met vooral Turkse mot. Dit is met name een probleem, omdat de noodzakelijke alternatieve chemische correctie middelen ofwel niet afdoende werken, ofwel juist een negatief effect hebben op de geïntegreerde bestrijding.

In gerbera maakt geïntegreerde bestrijding een sterke ontwikkeling door. Bedrijven zetten de laatste twee jaar sterker in op biologie, gedreven door beperkte effectiviteit van chemie en de regelgeving omtrent herbetreding van kassen na een chemische behandeling. Daarnaast spelen ook specifieke residu-eisen van grootwinkelbedrijven voor levering van bloemen en de resultaten van geïntegreerde bestrijding in onder meer Canada een rol in de verschuiving naar biologische bestrijding.

Economische schade

Geïntegreerde bestrijding is vooral gericht op het onder controle houden van ziekten en plagen die het gewas aantasten en in beperkte mate de bloem. Met rupsen is het echter zo dat de economische schade heel snel en heel sterk kan oplopen. Bloemen zijn immers niet meer verkoopbaar. Met het verdwijnen van genoemde middelen zijn de chemische correctiemiddelen verdwenen die in het begin van het IPM-seizoen konden worden toegepast. Daardoor lopen telers nu in de zomer tegen veel meer druk aan van rups dan in het verleden.

Bestrijding

Bacillus Thurigiensis producten zijn redelijk werkzaam, mits de kastemperatuur niet al te hoog is. Bij hoge temperatuur worden deze middelen te snel afgebroken. Nomolt is slecht integreerbaar omdat het de biologisch bestrijder Diglyphus doodt. Juist deze Diglyphus is een van de pijlers van IPM.
De ervaring leert dat bij toename van mineervlieg er ook een toename volgt van schadelijke mijten als begonia- of cyclamenmijt.

Aaltjes

Aaltjes zoals Nemasys C zijn effectief mits wekelijks toegepast op jonge rupsen. Runner blijkt in gerbera niet effectief genoeg vanwege het te dichte bladpakket. Nieuwe middelen als Nocturn bieden maar beperkt soelaas, omdat deze slechts vier keer per teelt mogen worden toegepast en een minder lange nawerking hebben.

Voldoende correctiemiddelen

Voor een succesvolle geïntegreerde bestrijding in gerbera zijn voldoende groene of integreerbare correctiemiddelen nodig. Dit geldt niet alleen voor rups maar ook voor bladluis, dop- of wolluis of andere nieuw opkomende plagen. De ervaring leert dat bij de uitbreiding en het succesvoller worden van geïntegreerde bestrijding, de noodzaak voor goede correctiemiddelen verder toeneemt.

Tekst: Marco de Groot, Flori Consult Groep