Alle kritiek op het huidige financieringsbeleid ten spijt spannen de traditionele banken zich wel degelijk in om de glastuinbouw naar betere tijden te loodsen. Zij zien waar het goed gaat en waar bedrijven beter moeten presteren. De ene bank geeft aan dat ze de ondernemers een ruggensteun geven door hun kennis met klanten te delen en met hen in gesprek te blijven. De andere bank besteedt extra aandacht aan bedrijfsopvolging, -overdracht en bedrijfsbeëindiging.

Met de leerpunten die de crisis heeft opgeleverd, proberen banken om ondernemers in de glastuinbouw op praktische wijze naar betere tijden te loodsen. Zij zetten onder andere in op verbetering van de zelfkennis en de bedrijfskundige vaardigheden van telers. Extra aandacht daarvoor is mede wenselijk bij opvolging, bedrijfsoverdracht en (vrijwillige) bedrijfsbeëindiging.

De komende editie van Onder Glas heeft als thema Geld. Dat is de titel van een editie waarin financiering, advisering, maar ook marketing centraal staat. Een interessant thema, maar vooral een lastig onderwerp, want bedrijfsoverdracht en -beëindiging gebeuren in deze moeilijke tuinbouwtijden nu eenmaal niet uit luxe. Des te lovenswaardiger is het dat diverse ondernemers bereid zijn om hun persoonlijke ervaringen via Onder Glas te delen met de sector. Het themanummer Geld verschijnt op donderdag 20 november a.s.

Roger Abbenhuijs