Het lozen van drainwater heeft vaak als doel het verlagen van het natriumgehalte in de (schoon)drainsilo. Bij het lozen van natrium worden gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten geloosd. De Poseidon, een zuiveringsinstallatie van Moor Filtertechniek, onderdeel van de Van der Ende Groep, biedt telers een oplossing om natrium uit het drainwater te verwijderen met behoud van zoveel mogelijk kostbare nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

De genoemde zuiveringsinstallatie is een van de mogelijkheden om aan de zuiveringsplicht van restwaterstromen te voldoen die per 1 januari 2018 van kracht is. Doordat de Poseidon ook ontzout, waardoor water kan worden hergebruikt en lozing van drainwater wordt verminderd, kwalificeert de Poseidon ook in 2018 voor de MIA/VAMIL. Dat betekent dat ondernemers 36% van het investeringsbedrag mogen aftrekken van de winst voor belastingen en 75% van de investering in het eerste jaar mag worden afgeschreven.

De compacte zuiveringsinstallatie is standaard in twee verschillende capaciteiten verkrijgbaar (1,25 m3 en 2,50 m3) (kleiner en groter op aanvraag), De Poseidon wordt autonoom bestuurd en is energiezuinig door toepassing van frequentieregelaars.

MEER INFO: VAN DER ENDE GROEP, STAND 225.

Gerelateerd