Sensortechnologie biedt grote kansen voor de tuinbouw, die tot op heden onvoldoende worden benut. GROW! – een Vlaams-Nederlands project waarin kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samenwerken met partners uit de glastuinbouwsector – wil daarin verandering brengen.

Instituten als TNO en IMEC (in Holst verenigd) houden zich bezig met het ontwikkelen van sensoren voor het meten van vluchtige stoffen die de plant als stressreactie kan uitscheiden in de lucht of voor ion-specifieke metingen in oplossingen. In een Belgisch-Nederlandse samenwerking GROW! gaan we zien of de tijd nu rijp is voor toepassing van deze technologie in de praktijk, schreef Jasper den Besten, Lector Nieuwe Teeltsystemen aan de HAS Hogeschool al eerder in zijn column. Nu is het zover.

Bundeling Vlaamse en Nederlandse kennis

De door GROW! te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren. Voor dit soort onderzoek wordt Vlaamse en Nederlandse kennis gebundeld. Op dit moment worden in het Vlaamse Hoogstraten en in Nederland op HAS Hogeschool in Den Bosch kassen ingericht als proeftuinen met de prototypes van sensornetwerken.

Plantmodellen

Naast water- en klimaatmetingen worden in de proeftuinen de fysiologie, pathologie en stresstoestand van tomaat onder de loep genomen. Data wordt vervolgens gekoppeld en geïnterpreteerd door middel van intelligente wiskundige modellen die de tomatenteler in staat stelt om accurate beslissingen te nemen voor een optimale gewasopbrengst. Daarnaast wordt de waarde van de sensoren, datasystemen en plantmodellen ook bij sla getest in enkele glastuinbouwbedrijven en vertical farms. Bij witlof wordt onder meer de doorstroming van water van boven naar beneden onderzocht en wat de bladgroente ‘eet’.

Bron: HAS Hogeschool.

Gerelateerd