Twee kasafdelingen bij Wageningen University & Research Glastuinbouw in Bleiswijk zijn in gebruik voor het onderzoek ‘Alstroemeria van de Toekomst, dichtbij’, met als doel klimaatneutraal te telen. Daarbij worden vier verschillende spectra van de LED-belichting in hoge intensiteit getest op vier rassen (Noize, Virginia, Elegance en Jaffa).

Er is al eerder bericht over de tot nu toe behaalde resultaten: van januari (start van de oogst) tot nu is, met 23% meer Mol PAR/m² dan de referentieteelt, een meerproductie gerealiseerd die 34% hoger ligt bij het ras Noize en 38% hoger bij het ras Virginia. Dat resulteert in een hogere lichtbenuttingsefficiëntie (5% hoger bij Noize en 10,4% hoger bij Virginia).

Hogere huidmondjesopening

De productievoorsprong is uiteraard te verklaren door het hogere lichtniveau, maar de fotosynthesemetingen die in de zomer zijn verricht, lieten zien dat het gewas uit deze teelt bovendien een hogere fotosynthese had (35% hoger bij Noize en zelfs 55% hoger bij Virginia). Die hogere fotosynthese was niet het gevolg van meer of grotere huidmondjes, maar van de hogere huidmondjesopening die voor een hogere geleidbaarheid zorgde. Onderzoekers zijn benieuwd naar de fotosynthese in wintercondities (metingen worden nog uitgevoerd) en naar de productie in het tweede jaar.

Warmtevraag

Om dit resultaat te bereiken zijn in de Teelt van de Toekomst tot half november 40 kg CO2/m² (8 kg meer dan in de referentieteelt) nodig geweest, naast 210 kWh/m² voor de belichting en de grondkoeling. Dat is bijna twee keer zoveel als voor de referentieteelt. De full LED-belichting is energiezuinig, maar door de hogere intensiteit gaat het verbruik wel omhoog.
De hoge intensiteit LED-belichting levert ook warmte, waardoor de warmtevraag van de goed geïsoleerde afdeling nog geen 140 MJ/m² bedraagt. Dat is maar 30% van de warmtevraag van de referentieafdeling. Alleen al de warmte die met de bodemkoeling aan de bodem wordt onttrokken, levert ruim genoeg om de totale warmtevraag van deze in te vullen, maar vraagt om een systeem voor warmteopslag. De latente warmte die met een ontvochtigingssysteem, zoals geïnstalleerd, wordt verzameld was ook voldoende geweest om de warmtevraag in te vullen, waardoor er geen aquifer nodig zou zijn om de kas duurzaam te kunnen verwarmen.

Lage tripsdruk

Wat een van de telers als ‘best een prestatie’ bestempelde, was dat het is gelukt om de tripsdruk het hele jaar, ook in de hele zomer, laag te houden. Zelfs in de referentieteelt, waar de tripsdruk in april zeer hoog was opgelopen, is het onder controle gekomen met slechts één bespuiting. De gevolgde strategie bestond uit een combinatie van bodem- en bladroofmijten. De onderzoekers zijn benieuwd hoe het de komende maanden doorgaat.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage van de Gewascoöperatie Alstroemeria en Signify, Ludvig Svensson, HilverdaKooij en Royal Van Zanten. Flori Consult Group begeleidt de teelt.

Tekst: Nieves García, Kees Weerheim, Feije de Zwart