De drie aardwarmteprojecten van Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland hebben in 2019 1.000.000 GJ aan duurzame warmte geproduceerd. Dit komt neer op een aardgasbesparing van bijna 32.000.000 m³, oftewel het jaargebruik van bijna 25.000 huishoudens. “Wij verwachten dat dit in 2020 nog hoger is door een beter rendement en meer aangesloten telers”, zegt voorzitter Willem van der Voort.

Met deze besparing op aardgas zorgden de aangesloten glastuinbouwbedrijven van deze drie aardwarmtebronnen voor een reductie van CO2-emissie 57.600.000 kg CO2. Coöperatie Aardwarmte Beheer Nederland beheert de projecten Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk, Green Well Westland in Honselersdijk en GeoPower Oudcamp in Maasland.
“We verwachten dat de besparing dit jaar zal oplopen, omdat het rendement op de gewonnen aardwarmte nog omhoog kan. Ook zit er bij twee van de drie bronnen nog ruimte voor uitbreiding van afnemende bedrijven”, vertelt Van der Voort. “De warmte kunnen we beter uitnutten door verdere uitkoeling bij de teeltbedrijven. Onder meer door inzet van centrale warmtepompen kunnen we het retourwater nog verder terugkoelen tot onder de 25 graden Celsius.”

Uitbreiding

Van der Voort voorziet de komende jaren nog verdere uitbreiding bij de coöperatie. “In het Westland zouden er best nog een paar leden bij kunnen komen. Er zijn momenteel diverse projecten in verschillende stadia van oprichting.”
De verhoging van de ODE-toeslag is uiteraard een tegenvaller voor de ontwikkeling van aardwarmte, stelt hij. “Maar niemand weet hoe het er over een paar jaar uit ziet. Je moet voor het uiteindelijke perspectief wel zo’n vijf tot vijftien jaar vooruitkijken.”

Gezamenlijke expertise

De Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland is opgericht voor en door de drie aardwarmte operators. Als portfolio operator beheert de coöperatie de aardwarmteprojecten. Van der Voort: “Wij hebben gezamenlijk expertise in huis voor zaken als documentatie voor regelgeving, onderhoud, controle en veiligheid.” Het voordeel is dat de operators die zaken niet apart, ieder voor zich, hoeven uit te voeren. Ook wordt alle kennis die hierbij opgedaan wordt, voor 100% gedeeld en daar profiteren de aangesloten projecten optimaal van.

Tekst: Koen van Wijk