Nederland is een vooraanstaande speler in de hightech-voedingstuinbouw. Dat maakt Nederland uitermate geschikt als proeftuin voor ‘state of the art’-toepassing van IoT en big data-analyses. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan fenotypisch gedrag in verschillende teelten, informatie per plant, teelt- en arbeidsanalyse, gewasbescherming, geavanceerde oogstprognoses, bewaring, productkwaliteit, logistieke sturing of trends in de marktvraag. 

In potentie ontstaan door IoT en big data veel kansen voor ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen en een versnelling van innovatie, waardoor de concurrentiekracht van alle spelers in de keten toeneemt. Een voorbeeld is dat veredelaars real time data ontvangen over de prestaties van het product bij telers. De veredelaar kan deze informatie combineren met databases over teeltbeleid, weersomstandigheden, bemesting en gewasbescherming. Analyse van deze data vormt waardevolle input voor veredelingsprogramma’s, waardoor innovatie versneld kan worden.

Betere aansluiting technologie

Een ander voorbeeld van de voordelen die het gebruik van IoT en big data kunnen bieden is het bepalen van ideale groeiomstandigheden. Plantenkwekers en telers kunnen op basis van gedetailleerde data de ideale groeiomstandigheden bepalen, wat tevens leidt tot preciezere oogstprognoses. Via anonieme benchmarks en uitgekiende dashboards kan op ieder moment van de dag de eigen prestatie vergeleken worden met die van de andere telers. Daarnaast zijn ook voor technologiebedrijven de voordelen evident, omdat zij de hard- en software leveren. Betere samenwerking met de keten leidt tot een versnelling van hun innovatieproces en een betere aansluiting met de markt.

Investeringen blijven achter

Hoewel de voordelen evident zijn, lijkt het alsof bedrijven nog schoorvoetend in de nieuwe technologische mogelijkheden investeren. Ook de uitwisseling van data en datagedreven sturing van bijvoorbeeld logistieke systemen lijken nog in de kinderschoenen te staan. Hierdoor blijven mogelijk kansen liggen, wordt er onvoldoende doorgepakt en dreigt Nederland de boot te missen. Berenschot gaat onderzoeken of deze indruk juist is en zo ja, hoe dit zo komt. Andere vragen die het adviesbureau wil beantwoorden zijn ‘is het nu zo dat de potentie wordt over- of onderschat?’ en ‘hoe kunnen partijen belemmeringen overwinnen en kansen pakken, en wat is daar voor nodig?’.

Telers, veredelaars en kwekers gezocht

Het onderzoek loopt nog tot juni. Voor het onderzoek hoopt het adviesbureau op de hulp van Nederlandse zaadveredelaars, plantenkwekers, telers en technologiebedrijven. De focus ligt daarbij op de gewassen tomaat, paprika en komkommer. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Edwin Lambregts, (e.lambregts@berenschot.nl, +31 (0)6 542 60 029) of Rick Bakker (r.bakker@berenschot.nl, +31 (0)6 222 11 053).

Bron: Berenschot. Foto: domotica.nl

Gerelateerd