Best of Four en Van Nature starten opnieuw verkennende onderzoeken voor een fusie. Dit werd bekend gemaakt op 13 mei tijdens de algemene ledenvergadering van afzetcoöperatie Best of Four en een informatiebijeenkomst van afzetcoöperatie Van Nature. Bij zowel de besturen als leden van beide coöperaties is voldoende draagvlak voor dit voornemen.

In 2015 startten Best of Four en Van Nature ook al besprekingen om samen te werken. Op 31 augustus maakten zij bekend een intentieverklaring getekend te hebben om te fuseren. Op hoofdlijnen hadden beide verenigingen elkaar snel gevonden, maar in de uitwerking daarvan sneuvelde het plan destijds. Doel van de fusie was om bij te dragen aan een marktmodel voor de Nederlandse tuinbouw, waarin 3 tot 4 grote producentenclusters zouden overblijven, die in korte, efficiënte gesloten ketens hun product afzetten. De overeenstemming over deze visie leidde tot het opstarten van de fusiebesprekingen.

Groter volume

Die visie is sindsdien eigenlijk niet gewijzigd, maar de markt is dat wel. De besturen en directies van Van Best of Four en Van Nature zien een groter volume en marktaandeel als belangrijkste antwoord op de toenemende inkoopkracht, bij zowel retail als handel. Het streven is om een kostenefficiënte organisatie te blijven, die de beste prijs voor haar leden uit de markt haalt. Ook verwachten de coöperaties een betere benutting van GMO-gelden. Besturen en directies verwachten kort na de zomer een voorstel ter goedkeuring aan beide ledenvergaderingen voor te kunnen leggen.

Beeld: Mario Bentvelsen