De hoeveelheid calcium in de voedingsoplossing is nogal eens onderwerp van discussie. Dat speelt het hele jaar door en ook in het najaar als de meeste teelten ten einde lopen. Het is natuurlijk goed om er alert op te zijn, maar aan het einde van de teelt zijn vele omstandigheden gunstig voor calcium.

De plant heeft een groot wortelgestel, veelal groter dan noodzakelijk. De wateropname geeft geen moeilijkheden en zolang de wortels en vooral de wortelpunten gezond zijn is dat met calcium ook het geval.

Calciumfosfaten

Het hele jaar is ruim calcium aangevoerd, vaak veel meer dan door de plant is opgenomen. In het wortelmilieu is de Ca altijd hoog gehouden om te voorkomen dat de opname door antagonistische werking met NH4, K en Mg zou worden belemmerd. De groeimedia zitten vol Ca, vaak ook nog eens neergeslagen in de vorm van calciumfosfaten.
De pH zakt in het najaar vaak weg naar lagere waarden. Daarbij kan neergeslagen calcium weer in oplossing komen. Een teruggave dus van eerder gedoseerd maar vastgelegd calcium dat nu extra ter beschikking komt.

Wortelwerking

De watertemperatuur, de bodemtemperatuur en de temperatuur van het groeimedium zijn in het najaar vaak gunstig ten opzichte van de kastemperatuur. Van vertraagde wortelwerking is nauwelijks sprake:

  • De kop is eruit: al het calcium gaat naar oudere bladeren en nu veelal naar de vruchten.
  • De plant zit al vol calcium: de oude bladeren worden er letterlijk stijf van en verouderen sneller.
  • De wortels gezond houden is eigenlijk het enige waar de aandacht naar uit moet gaan. Als dat lukt zit de calciumvoorziening bij een normale voeding dus wel goed. Sterker nog u mag wel aandacht geven aan de kaliumvoeding om de laatste vruchten goed uit te laten groeien.

Tekst: Geerten van der Lugt, adviseur gewas, water en plantvoeding, beeld: Studio G.J. Vlekke