Met elf onderzoekspartijen uit acht verschillende landen onderzoeken we de komende drie jaar hoe functionele biodiversiteit kan worden ingezet om de biologische glastuinbouw nog verder te verduurzamen op het gebied van energie, bemesting en gewasbescherming.

Op proeflocaties in Denemarken, België, Zwitserland, Frankrijk en Italië worden innovatieve teeltsystemen met mengteelten, bloemranden, bankerplanten, groenbemesters en mulchlagen vergeleken met standaard biologische teeltsystemen in kassen en tunnels.
Samen met de Universiteit van Amsterdam zijn wij in het project verantwoordelijk voor het onderzoek naar effecten op plaagbestrijding.

Ontwikkeling nieuwe teeltconcepten

Daarbij bestuderen we onder andere hoe de microbiële diversiteit in de bodem via de plant effect kan hebben op bovengrondse plagen. Tegelijkertijd koppelen Zweedse onderzoekers microbiële gemeenschappen in de bodem aan ziektewerendheid in de bodem. Doel is om uiteindelijk nieuwe teeltconcepten te kunnen ontwikkelen die de weerbaarheid tegen ziekten en plagen in de biologische glastuinbouw verhogen.
Het Europese project ‘Greenresilient’ is in april van start gegaan met financiering van het Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems.

Gerelateerd