Vanwege een sportieve uitdaging komende zomer, moest ik me onlangs onderwerpen aan een sportmedische keuring. Meten is weten en zweten, in dit geval. Als een vitaal gewas in een moderne kas werd tijdens een fietstest met sensoren vrijwel alles in kaart gebracht: hartritme, longinhoud, zuurstofopname, trapfrequentie en vermogen. Voor het eerst werd wattage in relatie gebracht met mijn hobby. De tijd van ‘gewoon’ veel drinken en regelmatig wat eten, is voorbij. Zo eenvoudig is zelfs het leven van een toerfietser niet meer. Fietsen op data, in plaats van op gevoel. Energie is een complex geheel.

Dat is in de glastuinbouw al decennialang een gegeven, maar de complexiteit neemt in hoog tempo toe. Doseren van energieverbruik in de kas is essentieel, maar op de ontwikkelingen op gebied van energietransitie staat geen rem. Daarom staat Onder Glas van maart – nauwelijks een half jaar na de special Fossielvrij, gemaakt in samenwerking met Kas als Energiebron en het ministerie van LNV – opnieuw in het teken van energie. Het levert alweer nieuwe inzichten op, bovendien worden aangekondigde initiatieven versneld realiteit.

Klimaatakkoord

Er is echter ook een verschil met de genoemde extra uitgave van vorig jaar. Ook nu gaan visie, achtergrond, onderzoek en praktijkervaringen hand in hand, maar daarnaast is enkele telers om hun mening gevraagd over het veelbesproken Klimaatakkoord. Scholieren gaan de straat op om hun zorg en scepsis uit te dragen en zodoende een bijdrage te leveren aan hun eigen toekomst. Maar hoe staat de glastuinbouw daarin?

Mening achterban

Drie stellingen, voorgelegd aan vijf ondernemers – waaronder ook voorlopers op gebied van duurzaamheid – leveren een interessant resultaat op. Alle doelstellingen en ambities van de sector, krachtig verwoord door onder andere Glastuinbouw Nederland, worden met een zekere terughoudendheid ontvangen. Niet het belang, maar vooral het tempo roept weerstand op, zo blijkt. Daar moet de komende tijd extra energie in worden gestoken: het peilen van de mening en betrokkenheid van de achterban. Houdt het peloton de koplopers in het vizier? Meten is weten en zweten, ook in dit geval.

Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd