Met ingang van 1 mei 2021 wordt Adri Bom-Lemstra (58) de nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Zij werkt op dit moment als gedeputeerde van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie. Hier is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie en innovatie, Land- en tuinbouw, Gezond en veilig, Milieu en bodem. Daarnaast is ze onder andere voorzitter van Greenports Nederland.

Vanuit haar huidige functies is Bom-Lemstra nauw verbonden aan de glastuinbouwsector en inhoudelijk goed op de hoogte van de belangrijkste thema’s, kansen en uitdagingen die er liggen. Zo is zij als gedeputeerde aanjager van de circulaire economie binnen de provincie Zuid-Holland en maakt ze zich hard voor de energietransitie in de tuinbouw.

Boegbeeld

De voorzitter van Glastuinbouw Nederland is het boegbeeld van de Nederlandse glastuinbouw. Samen met de directie en het team van specialisten gaat de nieuwe voorzitter richting geven aan de verdere vergroening en verduurzaming van de sector. De nadruk komt met haar aantreden hierbij nog sterker op de verbinding met maatschappelijke uitdagingen te liggen. Een financieel gezond ondernemersklimaat voor de leden staat daarbij voorop.
“De glastuinbouw draagt in het bijzonder bij aan een gezonde en gelukkige samenleving, zowel met haar producten als met de technische innovaties. Ik zie het als mijn taak om de verbinding met onze omgeving te intensiveren, waardoor straks iedereen de glastuinbouw een warm hart toe draagt”, aldus Bom-Lemstra.

Verbindingskracht

Op 3 maart is de benoeming als voorzitter door de ledenraad formeel bekrachtigd. Ruud Paauwe, directeur Glastuinbouw Nederland: “Met haar komst verwacht ik dat we een voorzitter krijgen met veel ervaring en kwaliteiten, die tevens bekend staat om haar verbindingskracht. Samen kunnen we verder bouwen aan een gezonde toekomst voor zowel de samenleving als de Nederlandse glastuinbouwsector.”