Weerbaar telen is een mooie term, maar welke instrumenten heb je als teler om hierin te sturen? Het project ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’ werkt aan deze vragen in de gewassen kalanchoë, komkommer en chrysant.

Afgelopen jaar zijn we in komkommer bezig geweest met het verhogen van de plantweerbaarheid tegen Mycosphaerella. Om de plantweerbaarheid op meerdere momenten in de teelt te bepalen hebben we een blad- en een bloemtoets ontwikkeld. Bladeren of bloemen worden afgeplukt, naar het lab gebracht en daar geïnfecteerd.

Methyljasmonaat verhoogt weerbaarheid

Bij metingen in een komkommerteelt bleek dat we in jonge planten de weerbaarheid tegen Mycosphaerella kunnen verhogen door bespuiting met methyljasmonaat en het product Inssimo. In oudere planten lukt dit niet meer. Behalve leeftijd speelt meeldauw hier een rol. Als er meeldauw op de plant aanwezig is, dan gaat de Mycosphaerella-infectie slechter. Behandelingen die de weerbaarheid verhogen voegen dan niets extra’s meer toe. Observaties van telers bevestigen dit, bij meeldauw-minder gevoelige rassen hebben ze sneller last van Mycosphaerella.
Het Onderzoek wordt gefinancierd door stichting Kennis in je Kas (KijK), Ministerie van LNV via de Topsector T&U, ChrysantNL, kalanchoëtelers, de gewascoöperaties Gerbera en Komkommer, Innovatiefonds Hagelunie en Woodchem.

Tekst: Johanna Bac-Molenaar