De afgelopen maanden zijn Spaanse aardbeien- en frambozentelers in Andalusië lijnrecht tegenover de autoriteiten en de natuurbeschermers komen te staan. Dit meldt dagblad Trouw op 25 januari 2019. De regioregering heeft na een jaren durende inventarisatie 850 illegale waterputten geteld, die gesloten moeten worden. Dit water wordt onttrokken aan natuurgebied Coto Doñana.

De regioregering laat steeds meer waterputten ontmantelen. De afgelopen twee jaar zijn er maar liefst driehonderd illegale tappunten gesloten. Deze actie lijkt een kat en muisspel, want waar de ene put wordt gesloten duikt de andere weer op. Brancheorganisatie Freshuelva (op de foto voorzitter Alberto Garrocho) wijt de kwestie vooral aan onduidelijkheid over de herkomst van het water voor de teelt en wacht op een nieuwe maatregel om meer water naar het gebied over te hevelen.

Europese handhaving

De Europese Commissie daagt Spanje voor het Europese Hof van Justitie. Met die stap wil de commissie verdere aftakeling van het nationaal park voorkomen. Spanje zou er een potje van maken bij het naleven van Europese richtlijnen voor water- en natuurbeheer. De verdroging van de natte natuurgebieden is te veel op zijn beloop gelaten. Het WNF is blij met deze stap van de commissie.

Verlaagde grondwaterspiegels

Problemen met de watervoorziening in Spanje zijn niet nieuw. In 2010 meldde het WNF in het rapport ‘Water, een kostbaar goed’ de illegale onttrekking en verspilling van water voor de aardbeienteelt in het gebied Coto Doñana. Dit leidt tot verlaagde grondwaterspiegels en verdroging van moerassen en kreken. De natuurorganisatie is destijds een samenwerking aangegaan met onder andere retailers Albert Heijn, Deen supermarkten en de Duitse supermarktketen Rewe om de aardbeienteelt te verduurzamen.

Tekst: Pieternel van Velden.