Na jaren van ‘overschotten’ dreigt binnen drie jaar een tekort aan houtige biomassa in Nederland. Ook is de SDE+ subsidieregeling voor grote houtketels per 2 oktober versoberd, meldt BlueTerra.

Er gaat nog steeds biomassa de grens over naar het buitenland, maar met de in aanbouw zijnde nieuwe bio-energie installaties voor glastuinbouw en stadsverwarming zal de vraag naar houtige biomassa in Nederland sterk toenemen, blijkt uit recent onderzoek van Probos. Dit leidt tot prijsrisico’s vanaf 2020, meldt BlueTerra. Import uit België of Duitsland is mogelijk, maar wel tegen een hogere prijs.

Snippers vs. shreds vs. pellets

Hoewel de meeste bio-energie installaties zijn ontworpen voor de verbranding van houtsnippers, ook wel houtchips genoemd, gaat er steeds meer aandacht naar shreds. De schaarste lijkt voor houtsnippers een urgenter probleem dan voor houtshreds. Houtshreds hebben een andere textuur, bevatten meer zand en vocht. Niet elke houtketel kan hiermee overweg. Naast houtsnippers kan ook worden gekozen voor houtpellets. Houtpellets zijn duurder in aanschaf, maar de stookinstallatie is goedkoper. Een houtstofbrander op houtpellets is compact en erg goed regelbaar. Houtpellets zijn een internationale commodity, en zijn minder gevoelig voor schaarste.

Laagwaardige biomassa

Het aanbod van houtige biomassa in Nederland kan worden verhoogd door vermindering van export, efficiëntere oogst en aanplant van houtige biomassa zoals wilgen. Veel groeipotentie zit in de laagwaardige (of tweede generatie) biomassa, zoals groenafval. Laagwaardig betekent niet per sé laagcalorisch, maar is vanwege de vorm moeilijk hanteerbaar en daardoor lastig inzetbaar. Om de inzet van laagwaardige biomassa mogelijk te maken, zijn er van twee kanten ontwikkelingen nodig. Allereerst kunnen groenverwerkers hun biomassa voorbewerken, zodat deze minder vocht, zouten en mineralen bevat. Chloor kan zorgen voor extra corrosie, terwijl meer natrium en kalium zorgen voor extra afzetting in ketel en leidingen. De houtketel moet aan de andere kant geschikt zijn voor laagwaardige biomassa met hogere asgehaltes en verhoogde concentraties van zouten en mineralen. Vergassing van laagwaardige biomassa is mogelijk een optie, hier wordt naar gekeken. BlueTerra adviseert om te anticiperen op prijsstijging en een groter deel via langetermijncontracten in te kopen. Voor nieuwe installaties is brandstofflexibiliteit een must.

SDE+ subsidieregeling versoberd

Op 2 oktober is een nieuwe ronde van de SDE+ subsidieregeling geopend. Voor houtketels groter dan 5 MW pakken de veranderingen helaas niet gunstig uit, meldt BlueTerra. De warmtestaffel is aangepast: in plaats van een basisbedrag van 81 euro per MWh tot 3000 vollasturen geldt nu 50 euro per MWh tot 5000 vollasturen. Dit geldt ook voor houtstofbranders. Voor kleinere ketels blijft de regeling ongewijzigd.
Waar de terugverdientijden voor ketels groter dan 5 MW in de voorjaarsronde nog 3 tot 5 jaar waren, lopen de terugverdientijden nu weer op tot 6 tot 7 jaar op basis van 3000 vollasturen. Voor installaties die meer dan 3000 vollasturen kunnen maken is de businesscase beter. Grotere installaties (15 MW) kunnen vermoedelijk een warmteprijs realiseren van 10 euro per MWh, wat nog steeds ver onder de gasprijs ligt.

Bron: Kas als Energiebron/BlueTerra.

Gerelateerd